ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ MONTESSORI COMMUNITY SCHOOL

Montessori Community SchoolΤον ερχόμενο Σεπτέμβρη ένα νέο δίγλωσσο ελληνοαγγλικό σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης ανοίγει τις πόρτες του 1.500 μ. από τον ηλεκτρικό της Κηφισιάς. Το Montessori Community School εμπνέεται από την μοντεσσοριανή φιλοσοφία και προσφέρει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από την Διεθνή Μοντεσσοριανή Εταιρεία. Το Taλκ μίλησε με τους ανθρώπους του σχολείου για τα οφέλη της μοντεσσοριανής εκπαίδευσης.

Montessori Community School

Κατ’αρχάς τι είναι η Μοντεσσοριανή εκπαίδευση;

Η Μοντεσσοριανή εκπαίδευση εφαρμόζεται σε 20.000 σχολεία παγκοσμίως, σε παιδιά από 3 μηνών έως 18 ετών. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο σεβασμός προς το παιδί, η αυτοεκμάθηση μέσω συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού και η ελευθερία στην επιλογή απασχόλησης και στην κίνηση. Μότο της μεθόδου αποτελεί το «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου».

Πώς είναι οι τάξεις στο Montessori Community School;

Οι τάξεις είναι δύο και αποτελούνται από παιδιά μικτών ηλικιών. Η πρώτη, περιλαμβάνει παιδιά έως 2,5 ετών και η δεύτερη, παιδιά από 2,5 έως 6 ετών. Φυσικό φως, αληθινά αντικείμενα, έμφαση στη λεπτομέρεια και χώροι ανοιχτοί, ωθούν στη δημιουργική και συγκεντρωμένη δραστηριότητα. Το υλικό της τάξης βρίσκεται πάντα στη θέση του, προσβάσιμο, προσφέροντας ανεξαρτησία, ασφάλεια και ηρεμία. Ο εξωτερικός χώρος είναι προέκταση του εσωτερικού και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να μεταβούν ελεύθερα από τον έναν στον άλλο. Οι δραστηριότητες για τα παιδιά έως 2,5 ετών κινούνται γύρω από τις εργασίες της καθημερινής ζωής, της ανάπτυξης του λόγου, της εξάσκησης της αδρής και λεπτής κίνησης, με σκοπό την αυτονομία. Τα παιδιά στρώνουν μόνα τους το τραπέζι για να φάνε όλα μαζί, πλένουν πιάτα, ρούχα, μαθαίνουν να ντύνονται μόνα τους και να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. Στην τάξη των 2,5 έως 6 χρόνων, τα παιδιά ασχολούνται με την παρασκευή υγιεινών γευμάτων, δραστηριοποιούνται ελεύθερα με το πλήρες μοντεσσοριανό υλικό που τους παρέχεται, το οποίο καλύπτει όλες τις γνωστικές ενότητες, όπως μαθηματικά, φυτολογία, ζωολογία, γεωγραφία, λογοτεχνία, τραγούδι, ζωγραφική, μουσική.

Montessori Community School

Ποια είναι τα οφέλη για το παιδί που εκπαιδεύεται σε μοντεσσοριανό περιβάλλον;

Στο μοντεσσοριανό περιβάλλον η μάθηση γίνεται βιωματικά. Η παιδαγωγός παρουσιάζει στο παιδί το υλικό της τάξης και αυτό προχωρά με τους δικούς του ρυθμούς από τις απλές προς τις πιο σύνθετες δραστηριότητες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το παιδί ικανοποιείται και απολαμβάνει τη χαρά της ανακάλυψης του κόσμου γύρω του. Στο Montessori Community School δίνουμε αξία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού, φυσική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική.

Ποιος ο ρόλος της μοντεσσοριανής παιδαγωγού;

Η μοντεσσοριανή παιδαγωγός δημιουργεί και συντηρεί την τάξη,  περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το κάθε παιδί και αφαιρώντας τυχόν εμπόδια. Παρουσιάζει στο παιδί τη χρήση του υλικού και το ενθαρρύνει να το χρησιμοποιήσει. Παρατηρεί το παιδί, με στόχο να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντά και το προσκαλεί να ασχοληθεί με πιο προχωρημένες εργασίες, όταν βλέπει ότι είναι έτοιμο.

Montessori Community School

Τελικά, ποιες οι διαφορές του μοντεσσοριανού από το παραδοσιακό σχολείο;

Οι βασικές διαφορές ενός μοντεσσοριανού σχολείου εντοπίζονται αρχικά στο ρόλο του δασκάλου και στη σημασία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του υλικού. Ενώ στο παραδοσιακό σχολείο ο δάσκαλος είναι η κύρια πηγή εκμάθησης, στο μοντεσσοριανό σχολείο το ίδιο το διδακτικό υλικό ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Επίσης, στη μοντεσσοριανή τάξη οι μαθητές αυτοδιδάσκονται, ανακαλύπτοντας την πληροφορία μόνοι τους. Αντίθετα, στο παραδοσιακό σχολείο, τα μαθήματα παραδίδονται στους μαθητές και απομνημονεύονται. Παράλληλα, στη μοντεσσοριανή τάξη, τα παιδιά έχουν όσο χρόνο χρειάζονται για να δουλέψουν απερίσπαστα και να κατακτήσουν μια δεξιότητα, προτού προχωρήσουν στην επόμενη. Άρα, σε μια μοντεσσοριανή τάξη το ενδιαφέρον καθοδηγεί το παιδί να δουλέψει με συγκεκριμένο υλικό και ο δάσκαλος είναι έτοιμος να το βοηθήσει όταν και εάν χρειάζεται, σε ένα σχήμα εξατομικευμένης μάθησης και στους χρόνους που χρειάζεται το κάθε παιδί. Μια ακόμη σημαντική λειτουργική διαφορά είναι οι ηλικιακά μικτές τάξεις. Η μοντεσσοριανή τάξη αποτελείται από παιδιά μικτών ηλικιών, πάντα σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύγκριση και ανταγωνισμός. Τέλος, στο παραδοσιακό σχολείο, η αυτοεκτίμηση προέρχεται ως ανατροφοδότηση από την έξωθεν κρίση και αξιολόγηση. Όμως, στο μοντεσσοριανό σύστημα, η αυτοεκτίμηση του παιδιού είναι εσωτερική, αφού δημιουργείται μέσω των επιτευγμάτων του ιδίου και της ικανοποίησης που συνεπάγεται. Και αυτό είναι που οδηγεί στην βαθιά και ουσιαστική αγάπη για τη μάθηση.

Montessori Community School

www.montessoricommunityschool.gr

info@montessoricommunityschool.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984993041

Leave a Reply