PLATON SUMMER CAMP

Το Platon Summer Camp είναι ένα ελεύθερο και διασκεδαστικό καλοκαιρινό αθλητικό και καλλιτεχνικό πρόγραµµα για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών.

Μέσα σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον µε native speaking καθηγητές, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε την Αγγλική Γλώσσα και να αναπτύξουν ευχέρεια στη χρήση της, µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες (hands on activities), καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παιχνίδι, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές. Παράλληλα, τα παιδιά, θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα καθηµερινών αθλητικών προπονήσεων, ώστε να εξελίξουν την πρακτική τους στο αγαπηµένο τους άθληµα. Φέτος, στο πλαίσιο του ανανεωµένου PSC, τα παιδιά “δηµιουργούν” το δικό τους καθηµερινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων τους, µέσα από τις προσωπικές τους επιλογές.

Στην 1η ζώνη του English Programme, τα παιδιά χωρίζονται σε τµήµατα ανάλογα µε την ηλικία τους και το επίπεδό τους και ασχολούνται µε διάφορα θέµατα µε µέσο επικοινωνίας την Αγγλική γλώσσα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τις βασικές δεξιότητες: παραγωγή προφορικού λόγου, ακουστική ικανότητα, κατανόηση κειµένου και παραγωγή γραπτού λόγου.

Στη 2η και 3η ζώνη του αθλητισµού, τα παιδιά επιλέγουν το δικό τους καθηµερινό πρόγραµµα άθλησης: Dancing Camp (cheerleading/ρυθµική/χορός) ή Sports Camp (µπάσκετ/ποδόσφαιρο) µε καθηµερινή κολύµβηση!

Στην 4η ζώνη τα παιδιά µπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια science, music, art & drama, computer labs.

Μια φορά την εβδοµάδα το πρόγραµµα διαφοροποιείται και πραγµατοποιείται μια εκπαιδευτική ή ψυχαγωγική εκδροµή!

platon

Για το κόστος συμμετοχής και τη δήλωση συμμετοχής δείτε εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες για το Platon Summer Camp, απευθυνθείτε στη Γραµµατεία ∆ευτέρα-Παρασκευή, 8:30-14:30,στο τηλέφωνο: 210 6047595, 210 6611793
Στην τιµή περιλαµβάνονται εκτός από την εκπαίδευση, η µεταφορά προς και από το Camp, snack και η αθλητική εµφάνιση σορτς και µπλούζα. Tις ηµέρες της κολύµβησης το snack θα δίνεται στο 1ο διάλειµµα.
Το ποσόν µπορεί να εξoφληθεί:
1. Στο Λογιστήριο του Σχολείου, στο συγκρότηµα του Σταυρού.
2.Με κατάθεση στους λογαριασµούς των Εκπαιδευτηρίων “Ο ΠΛΑΤΩΝ” στις τράπεζες Alpha Bank και Εθνική (οι λογαριασµοί γνωστοποιούνται προσωπικά στους ενδιαφερόµενους)

Leave a Reply