Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ

(σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»)

Ο συγγραφέας Ρος Μακντόναλντ έγραφε πως «στο τέλος κατέχω τον γενέθλιο τόπο μου και κατέχομαι από τη γλώσσα του» και για τον κόσμο του 20ού αιώνα όπου τα σύνορα, γλωσσικά και μη, ήταν πιο ξεκάθαρα χαραγμένα, η σκέψη των ανθρώπων κατεχόταν από τη γλώσσα του γενέθλιου τόπου τους.

Σήμερα, που τα σύνορα δείχνουν να καταργούνται ταχύτατα, η γλώσσα εξακολουθεί να κατέχει τη σκέψη μας. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει ασφαλέστερη επένδυση για τα παιδιά από το να τα βοηθήσουμε να μάθουν να εκφράζουν τη σκέψη τους μέσω της -όποιας- γλώσσας επιλέξουν.

Κανείς λοιπόν δεν αμφισβητεί την εκπαιδευτική και πρακτική σημασία που έχει η γλωσσομάθεια. Εκτός από το ότι ενισχύει τις γνωσιακές ικανότητες (ακόμη και τις μη λεκτικές, όπως τα μαθηματικά) και δίνει ώθηση στον εγκέφαλο, η γνώση ξένων γλωσσών είναι το διαβατήριο για μια καλύτερη μελλοντική ακαδημαϊκή πορεία και βέβαια για ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση. Συν τοις άλλοις, οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μαθαίνουν από μικρά και μία ή περισσότερες γλώσσες εκτός της μητρικής τους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν πολύγλωσσα, κατανοούν καλύτερα τη μητρική τους γλώσσα, συγκεντρώνονται ευκολότερα, έχουν βελτιωμένες σχολικές επιδόσεις και μεγαλύτερη διαπολιτισμική επίγνωση, καθώς είναι περισσότερο εξοικειωμένα με άλλους πολιτισμούς, τους οποίους δεν θεωρούν απειλητικούς. 

Η βαρύτητα που δίνεται στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει -και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε εμείς οι γονείς- είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα ώστε να μπορούν να αποδείξουν τους συσχετισμούς της με αυτήν αργότερα. Κοινώς, οι εποχές του Lower έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Formart Studio 291

Στο σχολείο είναι πιο απλά

Οι άνθρωποι των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» μας μιλούν για το μοναδικό στην Ελλάδα Δίγλωσσο Πρόγραμμα Ελληνικών-Αγγλικών που εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές που το επιλέγουν, δεν μαθαίνουν απλά να χειρίζονται τα Αγγλικά σαν μητρική γλώσσα παράλληλα με τα Ελληνικά, αλλά αποκτούν μία πολύπλευρη, ελληνική και αγγλική Παιδεία.

Τα παιδιά, από την προσχολική αγωγή ως το Λύκειο, βιώνουν τη δημιουργική διαδικασία της μάθησης ισότιμα και στις δύο γλώσσες, Ελληνικά– Αγγλικά. Πάντα, μέσα από τις πρακτικές και τα εργαλεία που προσφέρουν τα παιδαγωγικά συστήματα, Reggio Emilia και International Baccalaureate, που έχει υιοθετήσει το Σχολείο.

-Τι κάνει το Πρόγραμμα αυτό τόσο ξεχωριστό;

Το ότι η εκπαίδευση στον Πλάτωνα είναι πραγματικά δίγλωσση. Σχεδιάζεται και υλοποιείται με βάση τα ευρήματα της πιο σύγχρονης παιδαγωγικής έρευνας. Αφενός οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που διδάσκουν Αγγλικά, έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα (native speakers). Αφετέρου η μαθησιακή διαδικασία στα Αγγλικά αναπτύσσεται, όπως και στα Ελληνικά, μέσα από δύο παράλληλες και αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις: 1. «Μαθαίνω τη Γλώσσα» και 2.«Μαθαίνω με τη Γλώσσα».

1. Μαθαίνω τη Γλώσσα

Οι μαθητές μαθαίνουν τη δομή της Αγγλικής γλώσσας-λεξιλόγιο, συντακτικό, γραμματική- και καλλιεργούν τις βασικές δεξιότητες: παραγωγή, ακουστική ικανότητα και κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή και κατανόηση και γραπτού λόγου.

2. Μαθαίνω με τη Γλώσσα

Τα παιδιά διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα άλλα αντικείμενα, όπως Μουσική, Αισθητική Αγωγή, Υπολογιστές, Φυσική Αγωγή,  Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικές Επιστήμες. Όλες οι διαθεματικές ενότητες του Ιnternational Βaccalaureate, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ολοκληρώνονται και στα Αγγλικά. Οι μαθητές ερευνούν και δημιουργούν, ατομικά και ομαδικά και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

-Πώς δομείται το Δίγλωσσο Πρόγραμμα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα;

Τα παιδιά διδάσκονται Αγγλικά: στον Παιδικό Σταθμό, στο Προνήπιο και  στο Νήπιο 3 ώρες την ημέρα. Στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, και στην Α’ Λυκείου 15 ώρες την εβδομάδα. Μετά την Α’ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν το IB Diploma, για σπουδές στο εξωτερικό ή  το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Πανελληνίων εξετάσεων.

 -Σε ποια πιστοποίηση γλωσσομάθειας οδηγεί αυτό το πρόγραμμα;

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να βιώσουν τα παιδιά την Αγγλική γλώσσα, όπως και την Ελληνική. Αλλά οι βιωματικές προσεγγίσεις «Μαθαίνω τη Γλώσσα» και «Μαθαίνω με τη Γλώσσα» οδηγούν αβίαστα στο «Πιστοποιούμαι στη Γλώσσα».

Οι μαθητές προετοιμάζονται πλήρως για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, όπως αυτές του University of Cambridge, University of Michigan κ.α. Η διαφορά; Η προετοιμασία εντάσσεται ομαλά στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε να μην αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις εξετάσεις ως αυτοσκοπό.

«Η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων μας αλλά και του ΙΒ» μας λένε οι εκπαιδευτικοί του Πλάτωνα. «Με γνώμονα την κοινωνική αναγκαιότητα και τις επιλογές των μαθητών μας, ανοίγουμε το Σχολείο μας στις γλώσσες του κόσμου, με στόχο να εμπλουτίζουμε σταθερά το πρόγραμμα διδασκαλίας τους».

Και στην ερώτησή μας, γιατί να μην προτιμήσουμε ένα ξενόγλωσσο σχολείο ώστε να διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την πρώιμη επαφή των παιδιών μας με την ξένη γλώσσα, η απάντηση των ανθρώπων του «Πλάτωνα» ήταν σαφής και ουσιαστική: Η Ελληνική Παιδεία, η επαφή με την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας, είναι ένα εργαλείο που δεν πρέπει να στερήσουμε από τα παιδιά μας. Η ξένη γλώσσα πρέπει να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά τη μοναδική δική μας. Η ελληνική γλώσσα μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. 

Leave a Reply