ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Ακόμη και τρεις μήνες πριν από τη γέννησή τους τα έμβρυα μπορούν να αναγνωρίσουν συλλαβές καθώς και τη διαφορά μεταξύ ανδρικών και γυναικείων φωνών. Αυτό έδειξε μελέτη Γάλλων ερευνητών του Εργαστηρίου GRAMFC (Groupe de Recherche sur l’Analyse Multimodale de la Fonction Cerebrale), η οποία βασίστηκε σε απεικονίσεις του εγκεφάλου 12 βρεφών που είχαν έλθει πρόωρα στον κόσμο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αμέσως μετά τη γέννησή τους, στις 28 εβδομάδες της κύησης, τα βρέφη μπορούσαν να διακρίνουν συλλαβές όπως «γκα» και «μπα» αλλά και να ξεχωρίσουν τις ανδρικές από τις γυναικείες φωνές.
Με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι ο άνθρωπος γεννιέται με έμφυτη την ικανότητα να επεξεργάζεται τον λόγο. Όπως λένε, είναι σχεδόν απίθανο η ελάχιστη εμπειρία που είχαν τα βρέφη εκτός της μήτρας να τους χάρισε την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις συλλαβές (οι απεικονίσεις διεξήχθησαν μέσα στην πρώτη εβδομάδα από τη γέννηση).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί γνώριζαν πως τα έμβρυα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ήχους μέσα στη μήτρα αφού τα αυτιά αλλά και η περιοχή του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τα ακουστικά ερεθίσματα σχηματίζονται περίπου στην 23η εβδομάδα της κύησης. Δεν είχαν όμως καταλήξει στο εάν η ικανότητα επεξεργασίας της γλώσσας είναι επίκτητη και κατακτιέται μέσω της μάθησης μετά τη γέννηση.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι ήδη από την ενδομήτρια ζωή τα έμβρυα καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι πιστεύαμε. Προσοχή, λοιπόν, διότι είναι εκεί… κρυμμένα και ακούνε!

Leave a Reply