ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ!

Η επιτυχία ξεκινάει έχοντας Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων και Κριτική Σκέψη!

To Enrichment for Kids, το πρώτο κέντρο Εμπλουτισμένης Εκπαίδευσης και πιστοποιημένος ανεξάρτητος συνεργάτης της FasTracKids® International προσφέρει το πρόγραμμα STEM-educationγια παιδιά 8-14 ετών.

STEM logo

Τι είναι το STEMeducation.

Το STEM είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των παιδιών σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς – την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά – σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και εφαρμογή στην πράξη. Αντί να διδάσκονται οι τέσσερις κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, το STEM τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές.

Παρακάτω δίνεται μια γρήγορη αναφορά του ακρωνύμιου STEM:

Science– Επιστήμη: Η Μελέτη του φυσικού κόσμου

Technology – Τεχνολογία:  Στο STEM ο όρος Technology είναι μια πραγματική έκπληξη. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε προϊόν που έχει φτιαχτεί από τον άνθρωπο ώστε να ικανοποιούνται ανάγκες και επιθυμίες του. (Μέχρι και ψηφιακή Τεχνολογία). Μια καρέκλα είναι Τεχνολογία, το ίδιο και ένα μολύβι. Οποιοδήποτε προϊόν τα παιδιά δημιουργούν για να λύσουν κάποιο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί Τεχνολογία.

Engineering – Μηχανική: Η διαδικασία σχεδιασμού που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να λύσουν προβλήματα.

Γιατί STEM;

Η επιτυχία ξεκινάει έχοντας  δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη.

Το STEM είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα θεματικών εκπαιδευτικών ενοτήτων. Είναι η σωστή κίνηση για να αναπτυχθούν βαθιά μαθηματικά και επιστημονικά ερείσματα απαραίτητα για τον εργασιακό στίβο του 21ου αιώνα!

Αυτή όμως η κίνηση πηγαίνει ακόμα πιο πέρα από την προετοιμασία των μαθητών για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το STEM αναπτύσσει ένα σύνολο σκέψης, διερεύνηση, δημιουργική και  κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, καινοτομία που οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Το STEM δεν είναι μια αυτόνομη κατηγορία, είναι ένας τρόπος να ενσωματώσει σκόπιμα διαφορετικά θέματα διαμέσου ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

Χαρακτηριστικά του STEM.

Τα μαθήματα STEM συχνά φαίνονται ίδια με τα μαθήματα Φυσικής και πειραμάτων και κατά κάποιο τρόπο πλησιάζουν πολύ. Άλλωστε η αυθεντική πειραματική Φυσική είναι βασισμένη στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή με τα χέρια. Αν μελετήσουμε, όμως τις βασικές αρχές των μαθημάτων STEM, θα διακρίνουμε ουσιαστικές διαφορές.

1. Τα μαθήματα STEM εστιάζουν σε θέματα και προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

2. Τα μαθήματα STEM καθοδηγούνται από τη διαδικασία σχεδιασμού της Μηχανικής.

3. Στο STEM οι μαθητές βυθίζονται σε μια χειροπιαστή έρευνα και σε μια απέραντη εξερεύνηση.

4. Τα Μαθήματα STEM οδηγούν τους μαθητές σε παραγωγική ομαδική εργασία. Να βοηθήσεις τους μαθητές να

5. Τα Μαθήματα STEM εφαρμόζουν τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

6. Τα μαθήματα STEM επιτρέπουν πολλαπλές σωστές απαντήσεις και να εντάξουμε την αποτυχία ως ένα απαραίτητο κομμάτι της μάθησης.

 Γνωρίζετε ότι:

  • Από τα 10 πιο δημοφιλή επαγγέλματα τα 6 ανήκουν στην κατηγορία STEM
  • Από τις 20 πιο καλοπληρωμένες εργασίες οι 15 ανήκουν στην STEM
  • Τα τελευταία 10 χρόνια τα επαγγέλματα της ομάδας STEMαναπτύχθηκαν 3 φορές γρηγορότερα από τα υπόλοιπα
  • Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρχουν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας STEMτα επόμενα 5 χρόνια.

Για την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το πρόγραμμα ξεκινάει  τo Σάββατο 17.10.2015 και θα αναπτυχθούν θέματα από όλους τους τομείς των επιστημών, από Βιολογία και Μηχανική μέχρι Νανοτεχνολογία, Επιστήμη Υπολογιστών και Διαστημική.

Πρόκειται για 2 διδακτικές ώρες συνεχόμενες και κάθε φορά θα αναπτύσσεται αυτοτελώς ένα θέμα βασισμένο στις αρχές του STEM.

Τα τμήματα είναι  Πέμπτη 18:30-20:00, Παρασκευή 18:30-20:00 ή Σάββατο 10:30-12:00.

Η αξία του προγράμματος είναι 12,00€ τη φορά (οι 2 διδακτικές ώρες) και σε περίπτωση πακέτου η τιμή διαμορφώνεται στα 10,00€.

Δηλώστε συμμετοχή στο 2108942025 ή στο www.enrichment.edu.gr. Υπεύθ. Έλενα Κόλλια.

Clipboard01

Enrichment For Kids
Φοίβης 17,
16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 89 42 025
694 26 88 047
Email: [email protected]