Η ΗΡΩΙΔΑ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ: ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

ηρωίδαΤο βιβλίο “Η ηρωίδα μου είσαι εσύ” αποτελεί ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της Ομάδας Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης της Μόνιμης Δι-Υπηρεσιακής Επιτροπής (Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings – IASC MHPSS RG).

Το έργο έλαβε τη στήριξη ειδικών από τους φορείς μέλη της IASC MHPSS RG σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και γονέων, φροντιστών, εκπαιδευτικών και παιδιών σε 104 χώρες. Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στα Αραβικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική υγεία των παιδιών καθώς και οι ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες κατά την εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19. Διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο θεμάτων στα οποία θα αναφερόταν η ιστορία αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Μέσω της αφήγησης το βιβλίο έγινε γνωστό σε παιδιά σε αρκετές από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί από τον COVID-19. Η ανατροφοδότηση από τα παιδιά, τους γονείς και τους φροντιστές χρησιμοποιήθηκε για την επιμέλεια και την επικαιροποίηση της ιστορίας.

Διαβάστε το βιβλίο “Η ηρωίδα μου είσαι εσύ” εδώ.

Η ηρωίδα μου είσαι εσύ

Πάνω από 1,700 παιδιά, γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο αφιέρωσαν τον χρόνο τους και μοιράστηκαν με την ομάδα πώς αντιμετώπιζαν την πανδημία του COVID-19. Η  IASC MHPSS RG ευχαριστεί αυτά τα παιδιά, τους γονείς τους, τους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγιά της και συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της ιστορίας. Αυτή η ιστορία φτιάχτηκε για και από τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Leave a Reply