Ο ΕΟΠΥΥ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αναταραχή κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό στους κλάδους της ειδικής αγωγής  εν όψη της αιφνιδιαστικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας να προβούν οι θεραπευτές άμεσα σε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των συλλόγων των θεραπευτών (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές ,ψυχολόγοι) ο οποίοι αρνούνται να συνάψουν μια σύμβαση “λευκό χαρτί” που θα τους οδηγήσει στην οικονομική αστάθεια και εξαθλίωση, κάνοντας λόγο για “χώρους που θα θυμίζουν περισσότερο δημόσιο νοσοκομείο σε εφημερία που αδυνατεί να διαχειριστεί τον όγκο των περιστατικών, ενώ τίθενται σοβαρά θέματα επιβίωσης των χώρων, καθώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φλερτάρει με έννοιες όπως clawbacks και rebate”. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την ανοικτή επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτων προς τους γονείς :

Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες,

Ως µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών, αλλά και ως επαγγελµατίες λογοθεραπευτές, θα θέλαµε και οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε µε την παρούσα επιστολή για τις ριζικές αλλαγές στις οποίες ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί από 1ης Ιανουαρίου 2017 στην παροχή των άνω υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι µέχρι την ώρα που συντάσσεται αυτό το κείµενο, δεν έχει προβεί σε επίσηµες διαδικασίες γνωστοποίησης τους προς εσάς. Παραµονές Χριστουγέννων και µε αιφνιδιαστικό τρόπο ενηµερωθήκαµε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίµη, για την τετελεσµένη απόφαση που εξαναγκάζει τους επαγγελµατίες λογοθεραπευτές να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ, από 1/1/2017, οι οποίες θα αποτελούν προϋπόθεση για την κάλυψη των δαπανών ειδικής αγωγής. Αρχικά να σας ενηµερώσουµε πως αυτό θα ήταν θεµιτό και ευπρόσδεκτο, αν οι όροι που έθετε ο ΕΟΠΥΥ ήταν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, της ουσιαστικής διευκόλυνσης των γονέων και της συνεργασίας µε τους ειδικούς. ∆υστυχώς όµως, ο τρόπος µε τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ προσπαθεί να αλλάξει την παροχή υπηρεσιών υ̟ποβαθµίζει την ουσιαστική ποιότητά τους και ταυτόχρονα απαξιώνει τους λογοθεραπευτές: – υποβαθµίζει και καταργεί στην ουσία τις θεραπευτικές παρεµβάσεις – υπονοµεύει την επιστήµη η οποία ορίζει το πλαίσιο, τον τρόπο και το περιεχόµενο της θεραπευτικής παρέµβασης – υπονοµεύει το µέλλον των παιδιών µε δυσκολίες.

Πιο συγκεκριµένα,

 • αναδιαρθρώνει τα ποσά αποζηµίωσης για τις θεραπείες ΧΩΡΙΣ να αλλάζει το υπάρχον «πλαφόν» των 250 ευρώ συνολικά, πράγµα που σηµαίνει ότι θέτει ανεξέλεγκτους περιορισµούς στο είδος, τη συχνότητα αλλά και τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών – υποχρεώνει στη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος και πλαφόν στις συνεδρίες το οποίο δεν θα επιτρέπει στους θεραπευτές να διαµορφώνουν τα θεραπευτικά προγράµµατα των παιδιών όπως πρέπει, αλλά θα επιβάλλεται να διαµορφώνονται όπως «βγαίνει» το πλαφόν, π.χ. ενδεχοµένως το πλαφόν να φτάνει για τον µισό µήνα µόνο, κ.λπ.
 • υποχρεώνει σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση των εγκρίσεων και ουδείς γνωρίζει πώς θα γίνει αυτό από 1ης Ιανουαρίου, ούτε τι θα γίνεται µε τις θεραπείες των παιδιών µεταξύ των εγκρίσεων, τα οποία διαφαίνεται ως σοβαρό ενδεχόµενο να µένουν εκτός θεραπειών µέχρι την επόµενη επανέγκριση – ως τελικό αποτέλεσµα, υπονοµεύει τη σταθερότητα και το θεραπευτικό πλαίσιο των παιδιών, που πολύ καλά γνωρίζετε πόσο σηµαντικά είναι για την επιτυχία της θεραπείας.
 • αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόµενο για οριζόντιες περικοπές στο γενικό κονδύλι για την ειδική αγωγή και άρα και του πλαφόν που τελικά θα προορίζεται κάθε µήνα αλλά και ετησίως, για τις ανάγκες των παιδιών στο σύνολο της ειδικής αγωγής

Επιπροσθέτως, οι όροι σύµβασης µε τους λογοθεραπευτές που θέτει ο ΕΟΠΥΥ αυτήν τη στιγµή είναι επαχθείς. Πιο συγκεκριµένα,

 • θα επιβάλλει υποχρεωτικές γερές εκπτώσεις στα οφειλόµενα δεδουλευµένα στους ειδικούς (rebate)
 • θα εφαρµόζει τον µηχανισµό της αυτόµατης επιστροφής, καθώς θα καθορίζει τις αποζηµιώσεις των ειδικών µε βάση τα εκάστοτε διαθέσιµα ποσά, άγνωστο πόσα, αλλά και πότε, χωρίς όµως να δεσµεύεται µε ρήτρα. Ως συνέπεια, οι ειδικοί χάνουν οποιοδήποτε έλεγχο των απολαβών που δικαιούνται για την δουλειά που έχουν φέρει εις πέρας (clowback).

Γνωρίζετε πως, µέχρι τώρα, είχατε τη δυνατότητα να εµπιστευτείτε το θεραπευτικό πρόγραµµα του παιδιού σας επιιλέγοντας ελεύθερα την/τον εξειδικευµένη/ο λογοθεραπεύτρια/λογοθεραπευτή η οποία/οποίος έχει εκπαιδευτεί:

 • να βλέπει το κάθε παιδί και την οικογένειά του σαν µια ξεχωριστή περίπτωση που χρειάζεται εξατοµικευµένη και σφαιρική φροντίδα
 • να αξιολογεί το κάθε περιστατικό και τις ανάγκες του
 • να θέτει θεραπευτικούς στόχους
 • να εκτιµά την πορεία και την έκβαση της θεραπείας
 • να συνεργάζεται µε άλλους ειδικούς
 • και ΟΧΙ να εκτελεί απλώς θεραπευτικές πράξεις.

Όλα τα παραπάνω δεν µας επιτρέπουν ούτε να συναινέσουµε στην έκ̟πτωση της ̟ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ούτε και να ε̟πiβιώσουµε ως ε̟παγγελµατίες υπό αυτές τις συνθήκες.

Επιπροσθέτως, καταθέτουµε την γνώµη πως ο ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο προφασίζονται κοινωνικές παροχές, χωρίς όµως να µεριµνούν για την πρόσληψη λογοθεραπευτών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, στην Ειδική Αγωγή, στα Παιδιατρικά Νοσοκοµεία, στα ΚΕ∆∆Υ και στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, στα οποία όπως κάποιοι ήδη γνωρίζετε, για τη διαδικασία της διάγνωσης και της γνωµάτευσης, οι γονείς θα χρειάζεται να περιµένετε για ραντεβού από 6, 9 ή και 12 µήνες. Αν στόχος είναι η ενίσχυση του ασφαλιζόµενου και της ειδικής αγωγής, περιµένουµε την άµεση πρόσληψη ειδικών θεραπευτών οι οποίοι ως δηµόσιοι λειτουργοί θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας, χωρίς καµία επιβάρυνση και καθυστέρηση.

Περιµένουµε επίσης, έλεγχο για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στις ΜΚΟ, και Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας, για την ποιότητα και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ειδικά καθώς οι ΜΚΟ και τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας, λαµβάνουν και αυτά ένα µεγάλο ποσοστό της κρατικής δαπάνης για την ειδική αγωγή.

Αγαπητοί γονείς, έχουν αρχίσει να δηµοσιοποιούνται νούµερα δαπανών, δηλώνοντας πως οι δαπάνες για λογοθεραπείες απέχουν πολύ από τις δαπάνες για τις υπόλοιπες θεραπείες ειδικής αγωγής και τις ιατρικές πράξεις. Να υπενθυµίσουµε πως έγκριση για τις δαπάνες της λογοθεραπείας και τον συγκεκριµένο και απαιτούµενο αριθµό συνεδριών γίνεται από δηµοσίους φορείς (νοσοκοµεία, κέντρα ψυχικής υγείας) και οι λογοθεραπευτές απλώς εξυπηρετούν τις εγκρίσεις αυτές. Συνεπώς, ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινήσει από τους φορείς που εγκρίνουν και να µην αιωρούνται αόριστες κατηγορίες γενικευµένες για ολόκληρους κλάδους της ειδικής αγωγής, διότι αυτό απλώς αποτελεί λάσπη! Η χορήγηση των δαπανών της λογοθεραπείας γίνεται επίσης από δηµοσίους φορείς (ταµεία) που οφείλουν να ελέγξουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, ενώ η έγκριση του ύψους των δαπανών έχει θεσµοθετηθεί από την πολιτεία µε συγκεκριµένο πλαφόν και δεν είναι απεριόριστη. Αυτό που ̟πραγµατικά εποµένως υπονοείται και προετοιµάζεται, είναι η µείωση των συνολικών δα̟ανών για την ειδική αγωγή, εξυπηρετώντας µνηµονιακές διαδικασίες αξιολόγησης του κράτους και προαπαιτούµενα από τους δανειστές της χώρας.

Γνωρίζετε καλύτερα από όλους τη σηµαντικότητα της διαφύλαξης και προάσπισης της ειδικής αγωγής για τα παιδιά µας. Σας καλούµε να συνταχθείτε µαζί µας, να αντιδράσουµε στην αιφνιδιαστική υ̟ποβάθµιση των ̟αροχών, στο ̟άγωµα και την διακο̟πή των θερα̟πειών µέσα από εκβιαστικά διλήµµατα, αλλά και το αβέβαιο µέλλον της ̟παροχής υ̟πηρεσιών ειδικής αγωγής σε ̟παιδιά και σε εφήβους.

Με εκτίµηση και έγνοια για το µέλλον των παιδιών µας,

Τα µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Λογoπεδικών-Λογοθεραπευτών

2 Σχόλια

 1. Μιχάλης Πυρουνάκης 14 Ιανουαρίου, 2017
 2. Μιχάλης Π. 13 Ιανουαρίου, 2017

Leave a Reply