ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άγχος και ψυχική υγεία παιδιών κατά την πανδημία του κορονοϊούΗ Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Φαρμακευτικής και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών διεξάγουν έρευνα με θέμα «Άγχος και ψυχική υγεία παιδιών κατά την πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα». Σκοπός τους είναι να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Γιατί γίνεται αυτή η μελέτη;
Τα παιδιά είναι μια ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, και τα μέτρα περιορισμού σε συνδυασμό με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και το άγχος στο οικογενειακό περιβάλλον είναι πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους και την ψυχική τους υγεία. Με την παρούσα μελέτη θα διαπιστωθεί αν έχει αλλάξει η συμπεριφορά και οι συνήθειες των παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ποιοι συμμετέχουν;
Όλοι οι κάτοικοι στην Ελλάδα που είναι γονείς (βιολογικοί, θετοί ή ανάδοχοι).

Είμαι υποχρεωμένος/η να συμμετάσχω; 
Είστε ελεύθερος/η να αποφασίσετε εάν θα πάρετε μέρος στην μελέτη ή όχι. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε και να διακόψετε την συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε χωρίς καμία επίπτωση.

Υπάρχει κάποιος κίνδυνος από τη συμμετοχή μου; 
Δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από τη συμμετοχή σας. Οι ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά τον ερευνητικό στόχο που αναφέρθηκε παραπάνω και τα αποτελέσματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Η ανωνυμία διασφαλίζεται πλήρως.

Πως θα γίνει η μελέτη; 
To διαδικτυακό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα αφού πρώτα επιλέξετε ότι αποδέχεστε την συμμετοχής σας στην έρευνα.

Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες: 
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη “Άγχος και ψυχική υγεία παιδιών κατά την πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα”, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Λαζαράτου Ελένη elazar@med.uoa.gr
Νάντια Μαγκλάρα nadia.magklara@gmail.com
Φαρσαλινός Κων/νος kfarsalinos@gmail.com

Xρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: 5-7 λεπτά.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ. 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άγχος και ψυχική υγεία παιδιών κατά την πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα
Αναστασία Μπαρμπούνη
Ελένη Λαζαράτου
Νάντια Μαγκλάρα
Κων/νος Φαρσαλινός
Κων/νος Πουλάς
Απόστολος Βανταράκης

Leave a Reply