Η ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

10-reasons-we-love-itΗ μοντεσσοριανή εκπαίδευση προετοιµάζει το παιδί για τη ζωή. Σε αυτό αποδίδεται και η διαχρονικότητα της. Οτιδήποτε υπάρχει και συµβαίνει σε µια µοντεσσοριανή τάξη αναπτύσσει το παιδί σε σωµατικό, νοητικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο. Όλα υπηρετούν αυτόν τον αναπτυξιακό στόχο.

Όταν περιβάλλουµε το παιδί µε σεβασµό, ενισχύουµε την ανεξαρτησία του στα παραπάνω επίπεδα και προσφέρουµε εµπειρίες µάθησης και όχι πληροφορίες, προβάλλουν µπροστά µας παιδιά:

 • Χαρούµενα, µε λαχτάρα να εξερευνήσουν και να µάθουν για τον κόσµο γιατί είναι τα ίδια οδηγοί της µάθησής τους.
 • Δηµιουργικά, µε δυνατότητα να επιλύουν προβλήµατα και να σκέφτονται αυτόνοµα
 • Ευέλικτα και προσαρµοστικά, χάρη στις εµπειρίες ζωής που τους προσφέρει το περι βάλλον τους
 • Με εσωτερική δύναµη, καθώς εισπράττουν αποδοχή και εκφράζονται ελεύθερα
 • Κοινωνικά υπεύθυνα, µε σεβασµό και µια βαθιά αγάπη για τους άλλους, η οποία πηγάζει µέσα από µια συνύπαρξη µε ελεύθερη επιλογή αλλά και όρια.

5. Με μια ματιάΤο Montessori Community School είναι ένα σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά από 12 µηνών έως 6 ετών, µε δίγλωσσο πρόγραµµα σε ελληνικά και αγγλικά. Στόχος του δεν είναι να µεταδίδει στο παιδί την παθητική και τυποποιηµένη γνώση, αλλά να το καθοδηγεί στο χτίσιµο της νόησής του µέσω των εµπειριών και της χρήσης εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού. Με την µοντεσσοριανή φιλοσοφία στον πυρήνα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσκαλεί το παιδί σε ένα δηµιουργικό ταξίδι εξερεύνησης και αυτο-εκµάθηση στα ελληνικά και αγγλικά σε 5 πανέµορφα, κατάφυτα στρέµµατα γης στη Λυκόβρυση!

μοντεσσοριανή εκπαίδευση

10 λόγοι για τους οποίους αγαπάµε τη Μοντεσσοριανή εκπαίδευση στο Montessori Community School

 1. Το παιδί µαθαίνει ζώντας. Πρόκειται για µια αισθητηριακή εκπαίδευση, οπότε και η γνώση στηρίζεται στις εµπειρίες του.
 2. Κάθε παιδί είναι σώµα, νους, ψυχή και οτιδήποτε το περιβάλλει σε µια µοντεσσοριανή τάξη υπηρετεί την τρίπτυχη αυτή ανάπτυξη.
 3. Η συνύπαρξη µεικτών ηλικιών διαµορφώνει µια εµβρυακή µορφή κοινωνίας όπου µεγάλοι και µικροί ζουν µε αποδοχή, σεβασµό και αγάπη και συµβάλουν ασυνείδητα ο ένας στην ανάπτυξη του άλλου.
 4. Καλλιεργείται και ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία και η αυτoφροντίδα από την πρώτη κιόλας µέρα (π.χ. ντύσιµο, φαγητό, τουαλέτα).
 5. To παιδί επιλέγει κάποια δραστηριότητά µε βάση το προσωπικό του ενδιαφέρον και έχει την ελευθερία να δουλέψει µε το δικό του ρυθµό, ενδυναµώνοντας την αυτονοµία του και την αυτοπεποίθησή του.
 6. Το µοντεσσοριανό υλικό στηρίζει την αυτοεκπαίδευση. Δοουλεύοντας µε κάποιο υλικό, το παιδί εξελίσσει τη δουλειά του, αξιολογώντας τις ενέργειές του σε σχέση µε το αποτέλεσµα.
 7. Ενθαρρύνεται η συνεργασία και τα οµαδικά παιχνίδια, χωρίς τη συµµετοχή ενηλίκων.
 8. Οι κύκλοι κοινωνικής αγωγής που γίνονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας εισάγουν στα παιδιά µε τη µορφή παρουσίασης κοινωνικά αποδεκτούς τρόπου µε τους οποίους µπορούµε συνδεόµαστε ο ένας µε τον άλλο µε αξιοπρέπεια, ελευθερία και σεβασµό.
 9. Μέσα από το µοντεσσοριανό υλικό, εισάγονται στο παιδί αφηρηµένες έννοιες µε απτό τρόπο, βοηθώντας το να κατανοήσει τον κόσµο που το περιβάλλει και να προσαρµοστεί.
 10. Η παιδαγωγός καθοδηγεί, παρουσιάζοντας το υλικό στο παιδί και βοηθώντας το παιδί να λειτουργήσει αυτόνοµα. Δεν παρεµβαίνει στην δουλειά των παιδιών. Ο ρόλος της βασίζεται στην παρατήρηση.

41460072_462579860817628_3541971228778561536_n

Montessori Community School

Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 59 Λυκόβρυση 141 23

210 2801600

info@montessoricommunityschool.gr

www.montessoricommunityschool.gr

FΒ: Montessori Community School Greece

Leave a Reply