ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το Σάββατο 21 Μαΐου, στο Public Συντάγματος, θα λάβει χώρα ένα δομημένο εργαστήριο Ρομποτικής, όπου τα παιδιά 7-12 ετών με καθοδήγηση, ενεργή ενασχόληση και βιωματική προσέγγιση, συνδυάζουν έμπρακτα Πληροφορική, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά.

Στόχος και μέσον του εργαστηρίου είναι το Ρομπότ και πώς αυτό χτίζεται σύμφωνα με τις προγραμματιστικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις κατά περίπτωση.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

– Γίνεται εισαγωγή στις θεωρητικές έννοιες της Ρομποτικής.
– Παρουσιάζεται το θέμα προς κατασκευή υπό το πρίσμα της Ρομποτικής, ώστε να καταλαβαίνουν τα παιδιά τι και γιατί το κάνουν.
– Αναλύονται οι προγραμματιστικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις των Ρομπότ.
– Παρουσιάζεται ο εξοπλισμός (LEGO WEDO) και οι δυνατότητες του.
– Γίνεται σχεδιασμός, εξηγείται η μέθοδος κατασκευής και αναλύονται οι πιθανές δυσκολίες.
– Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και μόνα τους ξεκινούν να χτίζουν το ρομπότ τους, με συνεχή και ενεργή καθοδήγηση, και συνειδητά βήματα κατά την κατασκευή και τον προγραμματισμό.
– Ακολουθεί παρουσίαση στους γονείς: τι κατασκευάσαμε, ήταν σύμφωνο με τις προδιαγραφές μας, κλπ 

ΤΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ

– Θα διαπιστώσουμε έμπρακτα πώς εφαρμόζονται και συνδυάζονται στην πράξη τα Μαθηματικά, η Μηχανική, η Τεχνολογία και οι Υπολογιστές με ομαδική, συνεργατική και διασκεδαστική δουλειά.
– Θα έλθουμε σε πρακτική επαφή με τη Ρομποτική κατασκευάζοντας ένα πραγματικό Ρομπότ.
– Θα δούμε τις Θετικές Επιστήμες με “άλλο μάτι” σε διαθεματική προσέγγιση.
– Θα συνεργαστούμε με άγνωστους σε εμάς, θα βοηθήσουμε την ομάδα μας να δημιουργήσει, θα μάθουμε να παρουσιάζουμε το έργο μας.
– Θα φτιάξουμε ένα Ρομπότ, ακριβώς με την ίδια μεθοδολογία που το φτιάχνουν “οι μεγάλοι” στην “πραγματική βιομηχανία”
– Θα ανακαλύψουμε δεξιότητες που ίσως δεν ξέραμε ότι είχαμε !!!

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε παιδιά 7-12 ετών. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στην ημερίδα είναι 32.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2 ώρες.

 www.citylab.gr –  www.facebook.com/CityLabGR

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο Blog του Public.

Leave a Reply