ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ  πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών (perinatal mental disorders), όρος που αναφέρεται στις ψυχικές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν στην περίοδο της κύησης και το πρώτο διάστημα μετά τον τοκετό (επιλόχειες διαταραχές).

Πιο συχνές είναι η επιλόχεια κατάθλιψη (10-15% του γυναικείου πληθυσμού) και οι αγχώδεις διαταραχές, ενώ πολύ πιο σπάνια (1 ή 2 στις 1000 γεννήσεις) εμφανίζεται η επιλόχεια ψύχωση, διαταραχή που πλήττει την επαφή του ατόμου με την πραγματικότητα και μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητά του.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις αναπτυγμένες χώρες, το 10% των εγκύων και το 13% των νέων μητέρων υποφέρουν από ψυχικά προβλήματα, κυρίως κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα ποσοστά ανεβαίνουν στο 15.6% για τις έγκυες και στο 19.8% για τις νέες μητέρες. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία για την Ελλάδα, το 50-85% των νέων μητέρων αναπτύσσουν μια ήπιας έντασης και παροδική μορφή επιλόχειας δυσφορίας (baby blues), που διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την κατάθλιψη.

Το 10-15% των νέων μητέρων αναπτύσσουν επιλόχεια κατάθλιψη και το 0,1 – 0,2% των νέων μητέρων αναπτύσσουν επιλόχεια ψύχωση (Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κατάθλιψη, 2008) στοιχεία που συνάδουν με τα πορίσματα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, τα οποία συγκλίνουν στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των συμπτωμάτων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη γυναίκα, το παιδί αλλά και σε όλη την οικογένεια, και επισημαίνουν την αποτελεσματικότητα  της ανίχνευσης των εν λόγω συμπτωμάτων ήδη από την εγκυμοσύνη.

Για το λόγο αυτό, η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ λειτουργεί τη Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας της Εγκύου και της Νέας Μητέρας – 210-9319054 –  από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ – 9.00 μ.μ, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγους και μαίες).

Μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής  παρέχεται:

-Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική στην έγκυο, λεχωίδα, νέα μητέρα, πατέρα και το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ζευγαριού.

-Πληροφόρηση γύρω από θέματα που αφορούν την κύηση και τη λοχεία (προετοιμασία για τον τοκετό, θηλασμός, κτλ.).

-Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα που αφορούν στην περιγεννητική περίοδο.

Για την προώθηση της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας της Εγκύου και της Νέας Μητέρας, η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ παρουσιάζει το νέο της ενημερωτικό spot, το οποίο διακρίθηκε στα πρόσφατα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης (EΒΓΕ) 2015, και οι δημιουργοί του οποίου (ODDBLEAT) απέσπασαν τον Έπαινο στην κατηγορία Animation/Motion Graphics.

Η ενημερωτική εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας της Εγκύου, της Λεχωίδας και της νέας Μητέρας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Leave a Reply