ΤΟ ΤΙΚ – ΤΑΚ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τελικά δεν είναι μόνο οι γυναίκες που πρέπει να κοιτούν το βιολογικό τους ρολόι σχετικά με τα περιθώρια που έχουν για την απόκτηση ενός παιδιού.

Επιστήμονες του Κέντρου Αναπαραγωγικής Ιατρικής Χάντινγκτον στη Βραζιλία ανακάλυψαν ότι μετά τα 40 έτη οι πιθανότητες τεκνοποίησης των ανδρών μειώνονται κατά 7% τον χρόνο, ενώ μετά τα 45 η πτωτική πορεία της ανδρικής γονιμότητας επιταχύνεται ακόμη περισσότερο.

Όπως προέκυψε από μελέτη που διεξήχθη σε 570 ζευγάρια που ακολουθούσαν θεραπεία γονιμότητας στο Κέντρο Χάντινγκτον, εκείνα στα οποία ο άνδρας ήταν 41 ετών οι πιθανότητες σύλληψης κυμαίνονταν στο 60%. Όταν ο άνδρας ήταν 45 ετών οι πιθανότητες καταποντίζονταν στο 35%, ενώ μειώνονταν ακόμη περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το εσωτερικό ρολόι που δείχνει τον δρόμο προς το γλυκό παιδικό κλάμα δεν γνωρίζει λοιπόν φύλο.

Leave a Reply