ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

συναισθήματα,Με αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά θα μάθουν να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα, πώς δηλαδή αισθάνονται. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει με παιδιά 3 ετών και άνω, στη σχολική τάξη ή το σπίτι, από μια μεγάλη ομάδα ή από ένα παιδί κι έναν ενήλικα.

Απαραίτητα υλικά

  • Λωρίδες από χαρτί ή χαρτόνι για τις προτάσεις
  • Μαρκαδόροι
  • Εικόνες ή σύμβολα συναισθημάτων

Τι να κάνετε

  1. Γράφουμε προτάσεις για τα συναισθήματα όπως:

Αισθάνομαι καλά όταν…

Αισθάνομαι λύπη όταν…

Αισθάνομαι τρομαγμένος όταν…

Αισθάνομαι φόβο όταν…

Αισθάνομαι ανόητος όταν…

Γράψτε τα σε χάρτινες λωρίδες ή σε χαρτόνι. Μαζί με το παιδί μπορείτε να ζωγραφίσετε με μαρκαδόρους ή να κολλήσετε μια εικόνα συμβολική για το συναίσθημα δίπλα ή στη θέση της λέξης του συναισθήματος σε κάθε πρόταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν δουλεύουμε με μικρά παιδιά.

  1. Πείτε στο παιδί ότι θα παίξετε ένα παιχνίδι με προτάσεις για τα συναισθήματα. πείτε του ότι αρχίσατε να γράφετε τις προτάσεις και ότι πρέπει να σας βοηθήσουν να τις τελειώσετε.
  2. Διαβάστε τις προτάσεις μια φορά και αφήστε το παιδί να τις συμπληρώσει. Γράψτε τις απαντήσεις του ή βοηθήστε το να γράψει το ίδιο.
  3. Αφού διαβάσετε όλες τις προτάσεις, φυλάξτε το και χρησιμοποιήστε το ξανά για να παίξετε διάφορα παιχνίδια ή να ενθαρρύνετε το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Κάτι περισσότερο

Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις για να πείτε μια ιστορία για τα συναισθήματα και ψάξτε τρόπους να δοθούν λύσεις από το παιδί. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις για να επικυρώσετε τα αισθήματα του παιδιού και αναπτύξτε τη συναισθηματική και διανοητική προσέγγιση ρωτώντας τα άλλα παιδιά αν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο ή με διαφορετικό κάτι παρόμοιο (όταν το παιχνίδι παίζεται σε ομάδα).

Πηγή

Leave a Reply