ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑBΓΑ ΦΡΕΣΚΑ;

αβγά φρέσκαΕίναι τα αβγά φρέσκα; Διαπιστώστε το παρέα με τα παιδιά σας, με αυτό το εύκολο και ευχάριστο πείραμα. Γεμίστε ένα μικρό δοχείο με νερό (η στάθμη του να είναι περίπου το τριπλάσιο του πλάτους ενός αβγού). Τοποθετήστε μέσα ένα αυγό που αποδεδειγμένα είναι φρέσκο (επειδή μόλις το αγοράσατε π.χ.). Τοποθετήστε μετά και ένα αβγό που το κρατήσατε στο ψυγείο σας για τον σκοπό του πειράματος δεκαπέντε, τουλάχιστον, ημέρες. Θα παρατηρήσετε ότι το φρέσκο αβγό παραμένει στον πυθμένα του δοχείου (δεν κολυμπάει μέσα στο νερό), ενώ το μπαγιάτικο κολυμπάει. Μάλιστα όσο πιο μπαγιάτικο είναι το αβγό τόσο πιο ψηλά κολυμπάει μέσα στο δοχείο. Τέλος, ένα πολύ μπαγιάτικο αβγό (ίσως κλούβιο) επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι συρρικνώνεται η μάζα μέσα στο αβγό και δημιουργείται μια όλο και μεγαλύτερη φούσκα από αέρα, που ανεβάζει το αβγό προς την επιφάνεια.

Leave a Reply