ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Logo_InstitoutoEllinikouGalaktos_FINALΤο Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2018, με σκοπό να προωθήσει την αγελαδοτροφία στην Ελλάδα. Έδρα του Ινστιτούτου είναι οι Σέρρες, η γεωγραφική του όμως εμβέλεια περιλαμβάνει όλη την ελληνική επικράτεια. Τα ιδρυτικά μέλη του ΙΕΓ είναι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αγελαδοτροφίας αλλά και ειδικοί επιστήμονες (από τους χώρους της κτηνιατρικής και της γεωπονίας).

Επιμέρους στόχοι του ΙΕΓ είναι:

  • Η ενθάρρυνση και η παρότρυνση των νέων να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία και την παραγωγή γάλακτος.
  • Η ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο ελληνικός τομέας γάλακτος στους νέους της χώρας (πρωτογενής παραγωγή ή/και μεταποίηση).
  • Η στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγής.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των καταναλωτών να χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα από ελληνικό γάλα.
  •  Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος

Η ψηφιακή «στέγη» του ΙΕΓ βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: www.ellinikogala.gr

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος φιλοδοξεί με τις πρωτοβουλίες του να προωθήσει και να υποστηρίξει τη γαλακτοκομία στη χώρα μας και να συσπειρώσει, ασκώντας συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο, όλες εκείνες τις δυνάμεις, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που επιδιώκουν το ίδιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2321068-301 και 363 καθώς και στο e-mail: info@ellinikogala.gr

protipes_farmes_02

Leave a Reply