ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤομοσύνθεσηH μαστογραφία εξακολουθεί να είναι η καλύτερη εξέταση προληπτικού ελέγχου για τις ασυμπτωματικές γυναίκες, η οποία κατά προτίμηση πρέπει να γίνεται την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται κυρίως η ψηφιακή μαστογραφία, η οποία εκτός από τα άλλα πλεονεκτήματα έχει και λιγότερη ακτινοβολία. Η μαστογραφία μπορεί να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού, ωστόσο γεγονός είναι ότι περίπου 15% έως 30% των καρκίνων χάνονται στον προ-συμπτωματικό έλεγχο με την ανίχνευση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στους πυκνούς μαστούς. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό, με τον σημαντικότερο να είναι η επικάλυψη των καρκίνων από τον μαζικό αδένα με αποτέλεσμα να τους καθιστά μη διακριτούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία νέα εξέλιξη στην ψηφιακή μαστογραφία που είναι η απεικόνιση τριών διαστάσεων (3D), γνωστή ως τομοσύνθεση.

Στην τομοσύνθεση, που είναι μία τρισδιάστατη απεικόνιση, λαμβάνονται πολλαπλές τομές μικρότερες του ενός χιλιοστού από διαφορετικές γωνίες. Οι εικόνες αυτές μετά ανασκευάζονται και μπορεί ο ακτινολόγος να διευκρινίσει απεικονιστικά προβλήματα ή να εντοπίσει βλάβες που δεν φαίνονται στην ψηφιακή μαστογραφία. Η τομοσύνθεση παρέχει πιο καθαρή εικόνα είναι περισσότερο ευαίσθητη στον εντοπισμό βλαβών και μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ανίχνευσης βλαβών που χάνονται λόγω επιπροβολής του ινώδους – αδενικού ιστού. Είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνεται τομοσύνθεση κατά τη διάρκεια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου σε γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς.

Η τομοσύνθεση είναι έτοιμη να μπει στο screening σήμερα υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθούν οι παλαιοί ψηφιακοί τομογράφοι με τομοσυνθέσεις και να εκπαιδευτεί το ιατρικό προσωπικό στη νέα μέθοδο.

Πιστεύουμε πως στο εγγύς μέλλον η τομοσύνθεση θα πάρει τη θέση της ψηφιακής μαστογραφίας στο screening.

Πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης :

  • Πρώιμος εντοπισμός καρκίνων στο μαστό που είναι μικροί σε μέγεθος ή υποκρύπτονται από τον παρακείμενο πυκνό ιστό.
  • Παρέχει ακρίβεια στον εντοπισμό ανωμαλιών.
  • Μειώνει τις περιττές επαναλήψεις.
  • Αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού πολλαπλών αλλοιώσεων στον μαστό.
  • Δίνει πιο καθαρές εικόνες σε πυκνούς μαστούς.
  • Μειώνει τα ποσοστά ψευδών θετικών διαγνώσεων.

Η ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση νέου συστήματος τομοσύνθεσης δημιουργώντας έτσι όλο το φάσμα στην απεικόνιση του μαστού με:

  • Ψηφιακή Μαστογραφία- Τομοσύνθεση
  • Υπερηχογράφημα μαστού-Ελαστογραφία 3D-4D
  • Μαγνητική Τομογραφία Μαστού
  • ­Παρακέντηση Μαστού.

Κοσμοιατρική logo 1

ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ

-Πατησίων 237, Πλ. Κολιάτσου, Αθήνα

Τηλ.: 2108640918, 210 8640988

fax: 210 86 65155 

-Αμφιαράου 165, Σεπόλια

Τηλ.: 2105157982, 2105124046

Τριανταφύλλου Δημήτριος, Ιατρός Ακτινολόγος  Επιστημονικός Διευθυντής ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ

Leave a Reply