ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

μαθηματικάΠώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν τα Μαθηματικά και να μην τα αντιμετωπίσουν ως ένα μάθημα που θα φοβούνται στο μέλλον; Σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για μία μετέπειτα θετική στάση απέναντι στο μάθημα αυτό από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Βάζοντας το παιχνίδι μέσα στα Μαθηματικά, καλλιεργούμε την αυτοπεποίθηση και τη χαρά από την ενασχόληση με αυτά. Στην κατεύθυνση αυτή πολλοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ως διδακτικό εργαλείο, τις διαδραστικές σελίδες τις οποίες μπορείτε να συναντήσετε με τους όρους «interactive worksheets» και «foldables», ενώ σε σελίδες/fora εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος με τους όρους «flipbooks» και «flapbooks».

Γιατί όμως οι διαδραστικές σελίδες είναι τόσο αγαπητές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς; Η προσέγγιση αυτή προσθέτει μικρές εκπλήξεις από «ζωντανά» σχήματα, χρώματα και κίνηση στο σύνηθες υλικό μελέτης. Οι τρισδιάστατες σελίδες είναι αναμφίβολα πιο χαρούμενες, ενώ έρχονται να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες και του “κιναισθητικού” μαθητή, του μαθητή με πιθανές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωστές ως μαθησιακές δυσκολίες.

Τέτοιου είδους προσπάθειες αξιοποιούν τις δυνατότητες του κάθε μαθητή, όπως αυτές περιγράφονται από τις γνωστικές θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης τoυ Η. Gardner και της D. Dickinson. Έτσι, χωρίς να περιορίζονται στους τύπους της λεκτικής-γλωσσικής και της λογικο-μαθηματικής νοημοσύνης, παρέχουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης και στον μαθητή που μαθαίνει καλύτερα “μετακινώντας”, “αγγίζοντας” και “κάνοντας”.

Ας δούμε λοιπόν, πώς μπορούμε με απλά υλικά να δημιουργήσουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά μας μία τέτοια σελίδα παιχνιδιού, που συχνά προτείνεται για τη μελέτη και εξάσκηση της προπαίδειας.

pinakas

40684081_2249857085247082_1793557306059784192_n

Η Στέλλα Φραγκούλη,PhD, είναι δασκάλα στη Σχολή Κανάση.

No Responses

Leave a Reply