ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ;

σχολική ετοιμότηταΜε τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να έχει αποκτήσει ένα παιδί σε αναπτυξιακό, κοινωνικοσυναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, ώστε να μεταβεί από το Νηπιαγωγείο στην Α΄ Δημοτικού. Στην ουσία, αναφέρεται στο κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να διδαχτεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου. Το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας εκτιμάται με την Αξιολόγηση της Σχολικής Ετοιμότητας.

Ποιος ο σκοπός της Αξιολόγησης Σχολικής Ετοιμότητας;

Οι παραπάνω τομείς που αναφέρθηκαν πολλές φορές δεν αναπτύσσονται σε πλήρη αρμονία και στον ίδιο βαθμό. Ορισμένα παιδιά, ενώ χρονολογικά βρίσκονται στη σωστή ηλικία για να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό, αναπτυξιακά δεν είναι ακόμη ώριμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Αν ως γονείς προβληματίζεστε για την εξέλιξη του παιδιού σας, καλό θα ήταν να μοιραστείτε αυτή την ανησυχία σας με τη νηπιαγωγό του σχολείου αρχικά και στη συνέχεια με κάποιον ειδικό.

Η Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας θα σας βοηθήσει να λάβετε σημαντικές αποφάσεις για το παιδί σας όπως:

 • Επιλογή του κατάλληλου σχολικού πλαισίου
 • Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Προσομοίωση Σχολικής Τάξης, Παράλληλη Στήριξη)
 • Έναρξη θεραπευτικού προγράμματος
 • Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
 • Ανίχνευση διάσπασης προσοχής
 • Επαναφοιτηση του Νηπιαγωγείου

Αν από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψει ότι παρουσιάζει δυσκολία σε κάποιους τομείς, αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα την επαναφοίτηση του Νηπιαγωγείου. Μια έγκαιρη εκπαιδευτική ή θεραπευτική παρέμβαση όμως μπορεί να βοηθήσει το παιδί να καλύψει τις βασικές δεξιότητες και να υποστηρίξει μια ομαλή φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Πώς πραγματοποιείται η Aξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας στο Psychomotor Athens;

Στηρίζεται στη χρήση σταθμισμένων εργαλείων, αλλά και την κλινική παρατήρηση. Οι βασικοί τομείς που αξιολογούνται είναι οι εξής:

 • Νοητική Ικανότητα
 • Γνωστική Ετοιμότητα
 • Γραφοφωνολογική Ενημερότητα
 • Ψυχοκινητικότητα
 • Κοινωνική και Συναισθηματική Ωριμότητα
 • Συμπεριφορά του παιδιού κατά την εξέταση

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας Στο Psychomotor Athens

Καλέστε τώρα στο 210 8 100 508 για ραντεβού και αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας!

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 2 συνεδρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, δείτε τη σχετική ενότητα.

Leave a Reply