ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEM ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

πρόγραμμα GEMΕάν είστε εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διευθύντρια/-ής σχολείου ή γονέας/κηδεμόνας τότε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GEM μπορεί να σας ενδιαφέρει. Το πρόγραμμα GEM έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει, να επιμορφώσει και να προάγει την εκπαίδευση για τα παιδιά, τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς, σε θέματα έμφυλης ισότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη έχει διαμορφωθεί από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου και αξιοποιείται από σχολικές μονάδες σε Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Για την Ελλάδα έχει λάβει την έγκριση του ΙΕΠ (αρ. πρ. Φ.2.1/ΠΜ/17728/Δ7/06-02-2020).

Πρόκειται για μία ασύγχρονη, δωρεάν εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρακολούθηση video διάρκειας 3 ωρών για εκπαιδευτικούς και 2 ωρών για γονείς/κηδεμόνες, σχεδιασμένη από το Πολύχρωμο Σχολείο σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού). Οι εκπαιδευτικοί που θα το παρακολουθήσουν λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και τους δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό υλικό.

Αν είστε δάσκαλος/-α της Ε΄ και ΣΤ τάξης, μπορείτε να το υλοποιήσετε στην τάξη σας (η εκπαίδευση στην τάξη είναι διάρκειας 6 ωρών). Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες όσον αφορά την υλοποίηση στην τάξη, επικοινωνήστε με την Έλενα Σκαρπίδου (elskarpidou@yahoo.gr, τηλ. 6944510403). Για να συνδεθείτε, μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://elearning.coeus.online/ και στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας θα βρείτε την είσοδο στο πρόγραμμα.

Επειδή το πρόγραμμα GEM οδεύει προς το τέλος του, θα σας προτείναμε να βιαστείτε.

Το Πολύχρωμο Σχολείο πιστεύει στην αξία της πρόληψης της έμφυλης βίας και συστήνει την παρακολούθηση ή υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος GEM, ειδικά στην εποχή που διανύουμε με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας να έχουν αυξηθεί δραματικά. Η καλλιέργεια της γνώσης, η αμφισβήτηση συμπεριφορών και η προώθηση αλλαγών σε αυτές σχετικά με την έμφυλη βία, γενικά, και στη βία που διαπράττεται σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Ίντερσεξ) αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Gender Equality Matters» (GEM)

Τίτλος προγράμματος Gender Equality Matters (GEM): Tackling Gender-based Violence

Θέματα Έμφυλης Ισότητας: Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Βία

 

Θέμα προγράμματος Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών
Στόχοι προγράμματος Η καλλιέργεια της γνώσης, η αμφισβήτηση συμπεριφορών και η προώθηση αλλαγών σε αυτές σχετικά με την έμφυλη βία, γενικά, με ειδική αναφορά στη βία που διαπράττεται σε βάρος των ΛΟΑΤΙ ατόμων (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Ίντερσεξ)
Εταίροι

 

The GEM project was co-funded by the European Union, the 2017 Rights, Equality and Citizenship Work Programme. The project number is 810447.

 

Dublin City University , Ιρλανδία

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) – συνεργαζόμενη οργάνωση «Πολύχρωμο Σχολείο», Ελλάδα

Universidad De Murcia, Ισπανία

Fondazione Mondo Digitale , Ιταλία

European School Heads Association, Ολλανδία

Ομάδες στις οποίες απευθύνεται η επιμόρφωση Εκπαιδευτικοί της Ε΄και ΣΤ τάξης αλλά και από άλλες τάξεις, μέλη του συλλόγου γονέων
Χρόνος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Μία ασύγχρονη εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρακολούθηση video διάρκειας 3 ωρών
Χρόνος επιμόρφωσης γονέων Μία ασύγχρονη εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρακολούθηση video διάρκειας 2 ωρών
Στοιχεία που αναπτύσσονται στην επιμόρφωση για τους γονείς Βιολογικό και κοινωνικό φύλο, έμφυλα στερεότυπα, έμφυλη βία, παρουσίαση των μαθημάτων του προγράμματος που προορίζονται για τα παιδιά
Στοιχεία που αναπτύσσονται στην επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς Βιολογικό και κοινωνικό φύλο, έμφυλα στερεότυπα, έμφυλη βία, συμπεριληπτική εκπαίδευση, διαθεματική προσέγγιση των φύλων, παρουσίαση των μαθημάτων του προγράμματος που προορίζονται για τα παιδιά
Αναγκαίο υλικό που παρέχεται από το σχολείο Βιντεοπροβολέας
Υλικό που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς από το πρόγραμμα Έντυπο υλικό του προγράμματος για την τάξη που καλύπτει εκπαίδευση 5-6 ωρών για τα παιδιά
Άλλες πληροφορίες Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την επιστημονική ομάδα του προγράμματος, σε περίπτωση που το χρειάζονται, κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στην τάξη.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Θ (αρ. πρ. ΙΕΠ 104632/28-06-2019 αρ. εγγράφου ΥΠ.Π.Θ. Φ2/ΕΧ/123439/Δ7/31-07-2019)

 

Leave a Reply