ΜΑΜΑ ΕΤΩΝ 39

Νέα γερμανική μελέτη «αθωώνει» τιs γυναίκεs που αποφασίζουν να βιώσουν τη μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο Demography, τα παιδιά των μεγαλύτερων μαμάδων δεν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο νοσηρότηταs στη ζωή τους, όπωs πιστευόταν μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα η μελέτη, που διεξήχθη από ειδικούs του Ινστιτούτου Max Planck για τη Δημογραφική Έρευνα και περιελάμβανε 18.000 παιδιά και τιs μητέρεs τους στιs ΗΠΑ, έδειξε ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν από γυναίκεs 35 έωs 44 ετών δεν ήταν λιγότερο υγιή στη μέση ηλικία σε σύγκριση με όσα γεννήθηκαν από γυναίκεs ηλικίας 25 έωs 34 ετών. Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτο είναι ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηρότητας φάνηκε να αντιμετωπίζουν τα παιδιά των… μικρομαμάδων ηλικίαs 20-24 ετών. Οι κυριότεροι παράγοντες που προέκυψε ότι σχετίζονταν με την υγεία των παιδιών αργότερα στη ζωή τους ήταν το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και ο αριθμόs των ετών που έζησε εκείνη μετά τη γέννησή τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μητρική ηλικία θανάτου επηρεάζει την υγεία του παιδιού εξαιτίαs τηs ψυχολογικής επίπτωσηs που έχει στη ζωή του η απώλεια της μητέρας του.

Leave a Reply