“ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ” Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Οι μαθητές του Γυμνασίου δεν χρειάζονται πλέον σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τουλάχιστον, αυτό φαίνεται να εκτιμούν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας, καθώς εξέδωσαν οδηγία βασισμένη στην εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αφαιρεί από τη διδακτέα ύλη της Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου το κεφάλαιο για την αναπαραγωγή του ανθρώπου.
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων εκφράζει την ελπίδα να πρόκειται για παράβλεψη που θα διορθωθεί. Η ΠΕΒ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «αφαιρείται και η μοναδική ευκαιρία που έχουν οι μαθητές του Γυμνασίου να γνωρίσουν το αναπαραγωγικό σύστημα» και ζητά το εν λόγω κεφάλαιο να συμπεριληφθεί κανονικά στη διδακτέα ύλη της Α’ Γυμνασίου. Παράλληλα, η ΠΕΒ αναφέρει ότι με απόφαση του υπουργού Παιδείας τίθεται σε εφαρμογή το «Κοινωνικό Σχολείο», που στόχο του έχει, μεταξύ άλλων, και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσα από διαλέξεις που θα γίνονται σε μαθητές και γονείς, γιατί, όπως έχει δηλώσει ο υφυπουργός Παιδείας κ. Δερμετζόπουλος, «πρέπει ορισμένα πράγματα να τα περάσεις στα παιδιά, έχουμε ελεύθερη σεξουαλική ζωή από τα 13 και το σχολείο είναι γεμάτο σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένεις». Με βάση τα παραπάνω η ΠΕΒ θέτει το ερώτημα εάν το υπουργείο έχει αποφασίσει οτιδήποτε εισάγεται στο «Κοινωνικό Σχολείο» να αφαιρείται από το «κανονικό» σχολείο…

Leave a Reply