ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία πρόγραμμα Σχολών Γονέων  το οποίο απευθύνεται σε γονείς κάθε ηλικίας, αναπτύσσοντας 5 εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με τη συνεργασία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  υλοποιεί τα παραπάνω  εκπαιδευτικά προγράμματα με τη δημιουργία Σχολών Γονέων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. μέσω των οποίων θα καλυφθούν οι οικογενειακές ανάγκες γονέων του Κεντρικού Τομέα της Αθήνας.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1.  Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
2.  Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
5.  Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια 


Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα υπάρχουν και συμπληρώνονται στα παρακάτω Πολιτιστικά Κέντρα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.

 • 1) Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Αλεξάνδρας (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 152).
 • 2) Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειοχωρίου (Δ/νση Καρολίδου 2)
 • 3) Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Δ/νση Ταϋγέτου 60)
 • 4) Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Ελευθερίου (Δ/νση Αναβρυτής 5)
 • 5) Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων (Δ/νση Τσαμαδού 9)
 • 6) Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων (Δ/νση Ευελπίδων 18)
 • 7) Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Κόσμου (Δ/νση Σωστράτου 5)
 • 8) Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης (Δ/νση Καλογερά 18)
 • 9) Πολιτιστικό Κέντρο Νορντάου (Δ/νση Νορντάου 7)
 • 10) Πολιτιστικό Κέντρο Κ. Πατήσια  (Δ/νση Κουρτίδου και Στρ. Καλλάρη)
 • 11) Πολιτιστικό Κέντρο Α. Πετραλώνων (Δ/νση Δημοφώντος 164)
 • 12) Πολιτιστικό Κέντρο Κ. Πετραλώνων (Δ/νση Αθηνοδώρου 61)
 • 13) Πολιτιστικό Κέντρο Σεπολίων (Λαμπόβου 4)
 • 14) Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους και Σφιγγός)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 5284864 και 210 5284867 (Διεύθυνση Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)

Leave a Reply