ΟΙ ΕΚΟΔΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Στις Εκδόσεις Ψυχογιός πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
Στις Εκδόσεις Ψυχογιός πιστεύουμε ότι μέρος των κερδών που εισρέουν στην εταιρία οφείλουμε να το επιστρέφουμε στο κοινωνικό σύνολο, από το οποίο και προέρχεται.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης, ένα έργο που μας γέμισε χαρά, αφού εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση του χωριού, μειώνει ένα από τα πάγια κόστη βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων του και παράλληλα αποτελεί πηγή εσόδων για τους κατοίκους του!
Το έργο αυτό για να ολοκληρωθεί άγγιξε τα 90.000€ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται και συνδράμουν στην ανάπτυξη της εταιρίας μας, κάτι που μας δίνει την ευχέρεια να προσφέρουμε στις ομάδες που έχουν ανάγκη την βοήθεια μας.

psichogios 3

Leave a Reply