ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

Τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας, που σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις, προσφέρουν στους γονείς των μαθητών ένα σημαντικό προνόμιο, αυτό που αφορά στην άριστη κατάρτιση των παιδιών σε συνδυασμό με τις μέγιστες οικονομικές ελαφρύνσεις.

Έτσι, για το προσεχές σχολικό έτος 2015-16 προστίθεται και η χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές-μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου με ακαδημαϊκές ή επιστημονικές ή αθλητικές ή πολιτιστικές διακρίσεις, οι οποίες θα δοθούν σε ανοιχτή εκδήλωση μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όσους μαθητές-μαθήτριες (είτε φοιτούν στο σχολείο είτε σε άλλο σχολείο) έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Γυμνασίου, Πρασίνου Λόφου 51 και Μπιζανίου – 14122 Ηράκλειο Αττικής, καθημερινά από 08.00 έως 14.00, μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2015.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη κλήρωση είναι:

  • Ακαδημαϊκές διακρίσεις: Έλεγχος επίδοσης μαθητή-μαθήτριας στον οποίο το Γ.Μ.Ο>18,5 και υπηρεσιακό σημείωμα του διευθυντή του σχολείου που φοιτά, στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2014-15) ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο ή/και
  • Αθλητικές/πολιτιστικές/επιστημονικές διακρίσεις: Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης (εντός 2 ετών) διάκρισης σε πανελλήνιο ή πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο διαγωνισμό επίσημου (αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας) φορέα (π.χ. Ολυμπιάδα χημείας, μαθηματικό διαγωνισμό, λογοτεχνικό διαγωνισμό, θεατρικούς ή μουσικούς ή αθλητικούς μαθητικούς αγώνες κ.λ.π) και υπηρεσιακό σημείωμα του διευθυντή του σχολείου που φοιτά, στο οποίο να αναφέρεται ότι στο τρέχον σχολικό έτος (2014-15) ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν έδωσε αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19.6.2015, στις 17:30, και είναι μια για κάθε βαθμίδα (τάξη) του γυμνασίου και του λυκείου (και δυο επιλαχόντες ανά τάξη για την περίπτωση μη εγκυρότητας των δικαιολογητικών) και θα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κλήρωση όλοι οι δικαιούχοι.

Ο ενδελεχής έλεγχος εγκυρότητας όλων των δικαιολογητικών θα γίνει μετά τη κλήρωση και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Ειδικά για τις ακαδημαϊκές διακρίσεις, το δικαιολογητικό συμμετοχής στη κλήρωση θα είναι ο έλεγχος επίδοσης προφορικής βαθμολογίας, όμως κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελικού ελέγχου στον οποίο να αναγράφεται ότι ο ΓΜΟ προαγωγής ή απόλυσης είναι 18,5 και πάνω. Για την Α΄ γυμνασίου το φύλλο ελέγχου Στ΄ δημοτικού θα πρέπει να αναγράφει σε όλα τα μαθήματα και σε όλα τα τρίμηνα βαθμό 10.

Η υποτροφία θα αφορά μόνο το σχολικό έτος 2015-16 και μόνο τα δίδακτρα. Σε περίπτωση που κληρωθεί κάποιος μαθητής που έχει προκαταβάλει τα δίδακτρα του  σχολικού έτους 2015-16,  αυτά μεταφέρονται για το σχολικό έτος 2016-17.

Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση, έχουν προβεί σε οικονομικές ελαφρύνσεις όπως: Αποπληρωμή διδάκτρων σε 10 δόσεις, δυνατότητα υπογραφής ειδικού διακανονισμού αποπληρωμής, μειώσεις του αρχικού ποσού των διδάκτρων (π.χ. ως επιβράβευση συνέπειας αποπληρωμής διδάκτρων, σε περίπτωση προκαταβολής ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων, στην περίπτωση φοίτησης αδελφών, στους αριστούχους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε μαθητές διακριθέντες σε διαγωνισμούς).

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση
Πρασίνου Λόφου 49 – 51
141 22, Ηράκλειο Αττικής
210 2810630 – 2813520
contact@manesis.gr 

Leave a Reply