ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ; ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1

Μετά από τριετή διεθνή έρευνα, ο ΟΟΣΑ (μέσω του προγράμματος PISA) συνέκρινε αποτελέσματα ανάμεσα σε 65 χώρες και κατέληξε σε συμπεράσματα για το πόσο ευτυχισμένοι αισθάνονται οι μαθητές στο σχολείο τους, αλλά και για τις επιδόσεις τους. Η ευτυχία των παιδιών μετρήθηκε με βάση το ποσοστό των μαθητών που συμφώνησαν ή διαφώνησαν με τη φράση “Στο σχολείο, αισθάνομαι ευτυχισμένος”. Τα τελικά αποτελέσματα βασίστηκαν και στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα και στις επιστήμες.  Δυστυχώς, οι Έλληνες μαθητές είναι και δυστυχισμένοι και χαμηλά στις επιδόσεις…

2

Leave a Reply