ΟΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα που μπορεί να μας δείξει αν η παραλία στην οποία σκοπεύουμε να κολυμπήσουμε είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη για μπάνιο;

Πρόκειται για το cleanbeaches.gr η οποία απεικονίζει τις ακατάλληλες και τις καθαρές πλαζ της Αττικής, με βάση τελευταίες μετρήσεις του 2016. Στόχος του project είναι να βοηθήσει τον πολίτη στην εξεύρεση καθαρής και ασφαλούς για την υγεία παραλίας, αλλά και να τον ευαισθητοποιήσει σε θέματα ρύπανσης.

Οι μετρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προέρχονται κυρίως από έρευνα που διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε. – link) τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2016, σε παραλίες της Αττικής. Με τη βοήθεια των χαρτών της έρευνας, έγινε προσπάθεια απεικόνισης των σημείων λήψης πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Εδώ βλέπετε τις 10 πιο καθαρές παραλίες για τη φετινή σεζόν!

Το CleanBeaches.gr παρέχει ουσιαστικά την οπτικοποίηση δεδομένων σε χάρτη από μετρήσεις που διενεργούνται από τρίτους φορείς, ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται. Σε κάθε μέτρηση αναφέρονται αναλυτικά ο φορέας ελέγχου, link προς την ιστοσελίδα του φορέα, η ημερομηνία δειγματοληψίας και το σχετικό έγγραφο.

Μελλοντικοί στόχοι του CleanBeaches.gr είναι η φιλοξενία μετρήσεων α) από άλλους φορείς και β) από άλλα σημεία της Ελλάδας.

Leave a Reply