ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σημαντική διάκριση απέσπασε το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολή Χατζήβεη στα Education Business Awards 2016, ξεχωρίζοντας στον τομέα του Human Resources από άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

To σχολείο κατέθεσε στην υποψηφιότητά του την πρόταση Positive Team Effect, περιγράφοντας το εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο και κερδίζοντας τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής!

20160421163438-7bc5ed3b-me

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε “βασική επιδίωξη του σχολείου είναι η διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος για τους εκπαιδευτικούς, που να μεριμνά για τις ανάγκες τους, αλλά και να αξιοποιεί τα δικά τους ταλέντα και κλίσεις. Έτσι οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στο όραμα του σχολείου και όχι απλά να ακολουθούν οδηγίες για το πώς να εφαρμόσουν έτοιμα προγράμματα και κλειστές αποφάσεις. Το δικό τους όραμα, οι σκέψεις γίνονται μονοπάτι για τον εμπλουτισμό και τη χάραξη του συλλογικού οράματος της Σχολής Χατζήβεη.

Σε αυτό το σχολικό περιβάλλον, όπου διδάσκεται με το παράδειγμα στους μαθητές το συλλογικό πνεύμα, η ομαδικότητα και η συνεργασία, εφαρμόζονται συλλογικά πρωτοπόρες εκπαιδευτικές μέθοδοι που αναδεικνύουν, καλλιεργούν και αξιοποιούν όλες τις δημιουργικές κλίσεις των μαθητών!

Leave a Reply