Παρουσίαση της εκπαιδευτικής σειράς βιβλίων Dr STEM

Dr STEMΤα PUBLIC και οι εκδόσεις Ελληνοεκδοτική μάς προσκαλούν στην παρουσίαση της σειράς βιβλίων Dr STEM, με θέμα: Εκπαίδευση STE(Α)M, το Σάββατο 11 Μαρτίου και ώρα 12.00, στo PUBLIC GOLDEN HALL -Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι. 

Θα μιλήσουν οι συγγραφείς της σειράς:

  • Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (www.e3stem.edu.gr)
  • Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης (www.kalovrektis.gr), Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας SERI του Παν. Θεσσαλίας (http://seri.deaneng.uth.gr/), Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (www.e3stem.edu.gr).

Η εκπαιδευτική σειρά βιβλίων Dr STEM στόχο έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες να εμπλακούν στις «δεξιότητες STE(A)M», όπως απαιτούν η Οικονομία του 21ου αιώνα και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της ολιστικής προσέγγισης STE(A)M, οι μαθητές/μαθήτριες καλλιεργούν, αναπτύσσουν και εξοικειώνονται:

  • Mε δεξιότητες της Τεχνολογίας και πρακτικές της Μηχανικής και των Επιστημών,
  • Mε δεξιότητες του Νου και με χειρωνακτικές δραστηριότητες μέσω της επίλυσης προβλημάτων, αξιοποιώντας τις πρακτικές της Υπολογιστικής Σκέψης (Υ. Σ.), π.χ. την εύρεση μοτίβου, την κατασκευή μοντέλου, πριν από την υλοποίηση ενός τεχνουργήματος, το οποίο θα βασίζεται σε έννοιες των Επιστημών αλλά και στον σχεδιασμό που εφαρμόζουν οι Μηχανικοί.

Dr STEMΗ παρουσίαση αποτελείται από δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος της οι συγγραφείς θα απαντήσουν σε ερωτήματα, όπως:

  • Τι είναι το STE(Α)M;
  • Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;
  • Πώς αναδεικνύεται η σωστή εκπαίδευση στο STE(Α)M;
  • Ποια είναι η θέση της Υπολογιστικής Σκέψης και του STE(A)M στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;
  • Τι είναι το ανοικτό υλικό στο STE(A)M και στην Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Β΄ Μέρος (Workshop – Εργαστήριο)

Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί Workshop – Εργαστήριο στο οποίο οι μαθητές/-τριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δραστηριότητες STE(A)Μ που παρουσιάζονται στα βιβλία της σειράς Dr STEM και να εμπλακούν ενεργά στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος.

Leave a Reply