ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ: ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων της Αττικής, μέσω των νομίμως εκλεγμένων εκπροσώπων τους, καταγγέλλουν απερίφραστα τον εμπαιγμό που συντελείται σε βάρος των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Αττικής και των οικογενειών τους για την εντελώς άνιση μεταχείρισή τους στο θέμα της εφαρμογής των κριτηρίων της ΚΥΑ 50025/2018 για τη δωρεάν μετακίνησή τους σε σχέση με τους μαθητές άλλων υπερτοπικών (μουσικών, καλλιτεχνικών, διαπολιτισμικών) και δημόσιων σχολείων.
Όπως είναι γνωστό, στις 31 Μαΐου 2022 ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή των Ελλήνων τροπολογία του άρθρου της περ. 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 που κατέθεσε και υποστήριξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Στέλιος Πέτσας. Με την ως άνω τροπολογία αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης με δαπάνες των οικείων Περιφερειών όπως ισχύει ήδη και για τα υπόλοιπα δημόσια υπερτοπικά σχολεία. Σύμφωνα δε με την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας – προσθήκης, το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων με δαπάνες των οικείων Περιφερειών γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, της προώθησης κοινωνικών πολιτικών για τους πολίτες και του σεβασμού της αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και της διασφάλισης της ευημερίας των πολιτών. Μάλιστα στην εισήγησή του για το θέμα αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ Στέλιος Πέτσας δήλωνε στη Βουλή των Ελλήνων, ότι «με την τροπολογία αυτή επιλύουμε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα».
Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4937/2022 (ΦΕΚ 106/Α΄/2-6-2022) η ως άνω τροπολογία – προσθήκη ενταχθείσα στο άρθρο 45 αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους και οι μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ με βάση χιλιομετρικά όρια όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 50025/2018 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», ήτοι:
Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων:
α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων,
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών:
α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β΄ τάξη του Δημοτικού,
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων,
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Ένα χρόνιο αίτημα χιλιάδων γονέων μαθητών/τριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έδειχνε ότι ικανοποιήθηκε καθώς ένας πολύμηνος αγώνας μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων της Αττικής οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη, αφού με την συγκεκριμένη τροπολογία τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εντάχθηκαν στη δωρεάν μεταφορά από την οποία εξαιρούνταν μέχρι σήμερα.

Την 1η Ιουλίου 2022 ο Διευθυντής της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών κος Γ. Δέδες με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43743/1-7-2022 έγγραφό του προς τις Περιφέρειες της Χώρας – Γρ. Περιφερειαρχών ενημέρωνε τους Περιφερειάρχες για την προσθήκη στην αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης, από τις Περιφέρειες και των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων με την παράκληση να κοινοποιηθεί το έγγραφο αυτό σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους των περιφερειών που ασχολούνται με ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Ένα μήνα μετά την ψήφιση της τροπολογίας – προσθήκης και λίγες ημέρες μετά το ως άνω έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώνουμε την παντελή έλλειψη πρόθεσης τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την Περιφέρεια Αττικής, για την επί ίσοις όροις εφαρμογή των κριτηρίων της ΚΥΑ 50025/2018 για τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων που πληρούσαν την χιλιομετρική προϋπόθεση (των τριών χιλιομέτρων για τα γυμνάσια και των πέντε χιλιομέτρων για τα λύκεια) με σχολικά λεωφορεία μέσω δημόσιας σύμβασης, σε σχέση με τα λοιπά υπερτοπικά σχολεία που καλύπτονται από την ΚΥΑ 50025/2018, ήτοι τα μουσικά, καλλιτεχνικά και διαπολιτισμικά σχολεία. Διαπιστώνουμε, επίσης, έναν εμπαιγμό προς τους μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με σαφή διάκριση των κριτηρίων για τις μετακινήσεις αυτών μέσω σχολικών λεωφορείων με δημόσια σύμβαση, σε σχέση με τους μαθητές των υπολοίπων υπερτοπικών σχολείων, με τρόπο ώστε ένα μεγάλο μέρος των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, παρότι με τα κριτήρια του γενικού κανόνα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 50025/2018 δικαιούνταν δωρεάν μετακίνηση με χρήση σχολικών λεωφορείων, να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της δωρεάν μετακίνησης με χρήση σχολικών λεωφορείων.

Πιο συγκεκριμένα, στις από 7/7/2022 προσκλήσεις υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (για τις Περιφερειακές Ενότητες, Βορείου Τομέα, Νοτίου Τομέα, Δυτικού Τομέα, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων), ενώ για τη μεταφορά των μαθητών των καλλιτεχνικών, μουσικών και διαπολιτισμικών σχολείων η Περιφέρεια Αττικής εφάρμοσε τον γενικό κανόνα των ελάχιστων αποστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφο 1 της Κ.Υ.Α. 50025/2018 και τους ενέταξε στη δωρεάν μεταφορά με σχολικά λεωφορεία μέσω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, αντιθέτως, για τους μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων που δικαιούνται μεταφοράς με βάση ομοίως τον κανόνα των ελάχιστων αποστάσεων, η Περιφέρεια Αττικής επιφύλαξε μια δυσμενή μεταχείριση καθώς εφάρμοσε μόνο γι’ αυτούς τον ειδικό κανόνα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 50025/2018 η οποία προβλέπει τη χορήγηση του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου για τη μεταφορά τους μόνο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι πέντε χιλιάδες (5.000) μαθητές των Προτύπων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής αποκλείονται από τη μεταφορά με σχολικά λεωφορεία!

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια Αττικής εισήγαγε μία αντισυνταγματική, παράνομη και αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων με την υποχρεωτική μεταφορά τους με τα Μ.Μ.Μ. σε σχέση με τους μαθητές των μουσικών, καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων που μεταφέρονται καθήμενοι με σχολικά λεωφορεία μέσω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια όλων των παραπάνω, πληροφορούμαστε ότι, παρά τις αντίθετες ως σήμερα εξαγγελίες, υπάρχει πλάνο για επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων για τη δωρεάν μετακίνηση για τους μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε σχέση με εκείνα που απορρέουν από την ΚΥΑ 50025/2018.

Η δυσμενής μεταχείριση όμως, των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, εκτός της κατάφωρης παραβίασης της αρχής της ισότητας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με σχετικό Πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη σύμφωνα με το οποίο η μεταφορά μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης πρέπει να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, όταν για την πρόσβαση στο σχολείο απαιτούνται πολλαπλές μετεπιβιβάσεις σε Μ.Μ.Μ., που είναι εκ των πραγμάτων επισφαλείς και χρονοβόρες. Σε κάθε περίπτωση – σύμφωνα με το πόρισμα αυτό – πρέπει να προβλέπεται σαφώς η συνεκτίμηση από την Περιφέρεια παραγόντων, όπως ο συνολικός χρόνος περπατήματος και αναμονής σε στάσεις, το φορτίο των μαθητών ορισμένων κατευθύνσεων και πληθυσμιακά-γεωγραφικά κριτήρια. Με το ίδιο πόρισμα ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τους μαθητές υπερτοπικών σχολείων, δηλαδή τη μεταφορά τους με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών εφόσον είτε διαμένουν σε συνολική απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που θα καθοριστεί, είτε δεν εξυπηρετούνται από αστική/υπεραστική συγκοινωνία χωρίς μετεπιβίβαση.

Επειδή οιαδήποτε διαφοροποίηση στην έως σήμερα εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 50025/2018 αποτελεί ξεκάθαρο εμπαιγμό των γονέων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων, ιδίως μάλιστα αφ’ ης στιγμής το οικονομικό σκέλος της μετακίνησης των μαθητών με χρήση σχολικών λεωφορείων μέσω δημόσιας σύμβασης έχει ήδη προβλεφθεί.

Επειδή οι μέχρι σήμερα εγγυήσεις που είχαμε από την Πολιτεία και οι δεσμεύσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σαφώς και δεν προέβλεπαν τροποποίηση των κριτηρίων για τις δωρεάν μετακινήσεις έτσι όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ 50025/2018.

Επειδή η ασφαλής μεταφορά των μαθητών πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή οι γονείς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων αναμένουμε ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση στο θέμα των μετακινήσεων με την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου για τη δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών των υπερτοπικών σχολείων που ανήκουν στο πρόγραμμα μετακινήσεων της Περιφέρειας Αττικής κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και για τους μαθητές των λοιπών υπερτοπικών σχολείων.

ΖΗΤΑΜΕ: Την άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ 50025/2018 για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ως έχει και ως εφαρμόζεται ως σήμερα και για τα λοιπά υπερτοπικά σχολεία (μουσικά, διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά). Δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση για τους μαθητές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων! Ζητάμε την ίση μεταχείρισή τους σε σχέση με εκείνους των άλλων υπερτοπικών σχολείων! Άλλως επιφυλασσόμαστε ρητά για την με κάθε μέσο δημόσια καταγγελία του εμπαιγμού που λαμβάνει χώρα σε βάρος των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των οικογενειών τους και δηλώνουμε αποφασισμένοι για μαζικές κινητοποιήσεις των γονέων με την έναρξη της σχολικής περιόδου 2022-2023.

Επισυνάπτεται το από 6/7/22 υπόμνημα που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς.

Με εκτίμηση,

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Προτύπων Σχολείων:
1oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών
1oυ Προτύπου Γυμνασίου Ιλίου
1oυ Προτύπου Λυκείου Αθηνών “Γεννάδειο”
2oυ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών
3ου Προτύπου Λυκείου Ιλίου
Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
Ζαννείου Προτύπου Γυμνασίου Πειραιά
Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά
Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων
Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
Προτύπου Λυκείου Αγίων Αναργύρων
Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων
Προτύπου Λυκείου Βαρβακείου Σχολής
Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Προτύπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Leave a Reply