Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία

συμπεριληπτικότητα στα σχολείαΤο Goethe-Institut Athen μας προσκαλεί την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023 από τις 15:00 στο Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία. Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συζητούν για καλές πρακτικές και καινοτόμες μεθοδολογίες συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Στην Ευρώπη οι σχολικές τάξεις αλλάζουν διαρκώς. Μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και γλωσσικά υπόβαθρα συνθέτουν τη νέα ευρωπαϊκή γενιά. Η ευρύτητα των αναγκών των μαθητών αναδύει το αίτημα για μια εκπαίδευση συμπεριληπτική, μια εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις δίνει τη δυνατότητα να φοιτούν στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Διαθέτουν, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί τα εργαλεία και τις μεθόδους για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές απαιτήσεις;

συμπεριληπτικότητα στα σχολείαΤο πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια για τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες συζητούν για την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών φορέων όπως η UNESCO, παρουσιάζουν καινοτόμες μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί στις σχολικές τάξεις και επιδιώκουν να σκιαγραφήσουν το μέλλον της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτικούς και έχουν σκοπό να παρουσιάσουν νέες μεθοδολογίες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Goethe-Institut Athen.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, φοιτητές/τριες, σπουδαστές/τριες, ερευνητές/τριες, εργαζομένους/ες σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Το Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ SIDiT-Supporting Inclusion and Diversity in Teaching που ηγήθηκε το Goethe-Institut Athen από το 2020-2023. Πρόκειται για ένα διακρατικό έργο που καθιστά τη διαφορετικότητα στην τάξη το αντικείμενο της διδασκαλίας, με στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

Συμμετοχή
Για να διαβάσετε το πρόγραμμα του συμποσίου και να συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία – Goethe-Institut Ελλάδα

H συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία. Η εγγραφή στα εργαστήρια θα πραγματοποιείται στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Τα πάνελ συζητήσεων θα διεξαχθούν στα αγγλικά, τα εργαστήρια στα ελληνικά ή/και τα αγγλικά. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Είσοδος ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραφείο διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
info@siditproject.eu
+30 210 3661085 -86

Leave a Reply