ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟ!

“Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι!”

Κάθε συμμετοχή σας στα προγράμματα ή στις εκδηλώσεις του Ευπαλίνου μεταφράζεται σε βαθμούς, οι οποίοι στο σύνολο τους θα δίνουν τη δυνατότητα για μία ή και περισσότερες υποτροφίες σε παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προγράμματα. Και για τη φετινή χρονιά, μέρος των εισπράξεών του Ευπαλίνου θα χρηματοδοτήσει τα έξοδα ενός ή περισσοτέρων παιδιών από τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣOS. Ζητήστε από 1η Σεπτεμβρίου την κάρτα μέλους από τη γραμματεία του Ευπαλίνου και ξεκινήστε να στηρίζετε το πρόγραμμα υποτροφιών.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ- Παιχνίδια με την Τέχνη
Βασ. Γεωργίου Β” 38 – 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210 8982572  |  Fax: 210 8982573
www.efpalinos.gr
nea@efpalinos.gr

Leave a Reply