Η COSMOTE ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ BIGO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

COS_LOGO_TG_ST_REG_RGB_PS

Στο ερευνητικό έργο BigO για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας συμμετέχει η COSMOTE. Στόχος του BigΟ είναι η δημιουργία μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (big data) που σχετίζονται με διατροφικές τάσεις και επιλογές, για την αξιολόγηση του κινδύνου παχυσαρκίας, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης με βάση αντικειμενικά στοιχεία.

Στις υπάρχουσες δράσεις απουσιάζει το κατάλληλο πλαίσιο παρατήρησης και ποσοτικής αποτίμησης των παραγόντων που ευνοούν την παχυσαρκία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το BigΟ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, τροφοδοτώντας τους αρμόδιους φορείς με big data τα οποία θα συλλέγονται από smartphones, wearables και eHealth συσκευές, με την ενεργό συμμετοχή 25.000 μαθητών, ηλικίας 9-18 ετών. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα συμβάλει στη δημιουργία ποσοτικοποιημένων μοντέλων συμπεριφοράς για την πρόληψη του φαινομένου, αλλά και την αντιμετώπισή του, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου, η COSMOTE συμμετέχει στον καθορισμό των περιπτώσεων χρήσης, των τεχνικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών, αλλά και στο συνολικό σχεδιασμό της πλατφόρμας BigO. Επιπλέον, η COSMOTE θα είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής BigO που θα αναπτυχθεί για κινητά, ενώ θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της πλατφόρμας. Τέλος, η COSMOTE θα συμμετέχει ενεργά στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» και έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών. Συμμετέχουν σε αυτό 13 φορείς από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία και Ιρλανδία), υπό τον συντονισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Μόνο το 2017, ο Όμιλος συμμετέχει σε 27 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

BigO_logo

Leave a Reply