ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ!

To Enrichment for Kids, το πρώτο κέντρο Εμπλουτισμένης Εκπαίδευσης και πιστοποιημένος ανεξάρτητος συνεργάτης της FasTracKids® International προσφέρει το πρόγραμμα STEM-education για παιδιά 8-14 ετών.

Τι είναι το STEMeducation.

Το STEM είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των παιδιών σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς – την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά – σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και εφαρμογή στην πράξη. Αντί να διδάσκονται οι τέσσερις κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, το STEM τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές. Παρακάτω δίνεται μια γρήγορη αναφορά του ακρωνύμιου STEM:

Science– Επιστήμη: Η Μελέτη του φυσικού κόσμου

Technology – Τεχνολογία:  Στο STEM ο όρος Technology είναι μια πραγματική έκπληξη. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε προϊόν που έχει φτιαχτεί από τον άνθρωπο ώστε να ικανοποιούνται ανάγκες και επιθυμίες του. (Μέχρι και ψηφιακή Τεχνολογία). Μια καρέκλα είναι Τεχνολογία, το ίδιο και ένα μολύβι. Οποιοδήποτε προϊόν τα παιδιά δημιουργούν για να λύσουν κάποιο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί Τεχνολογία.

Engineering – Μηχανική: Η διαδικασία σχεδιασμού που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να λύσουν προβλήματα.

Maths – Μαθηματικά: Η γλώσσα των αριθμών, σχημάτων και ποσοτήτων που φαίνονται τόσο απόμακρα σε πολλά παιδιά.

STEM logo


Γιατί
STEM;

Η επιτυχία ξεκινάει έχοντας  δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη. Το STEM είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα θεματικών εκπαιδευτικών ενοτήτων. Είναι η σωστή κίνηση για να αναπτυχθούν βαθιά μαθηματικά και επιστημονικά ερείσματα απαραίτητα για τον εργασιακό στίβο του 21ου αιώνα! Αυτή όμως η κίνηση πηγαίνει ακόμα πιο πέρα από την προετοιμασία των μαθητών για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το STEM αναπτύσσει ένα σύνολο σκέψης, διερεύνηση, δημιουργική και  κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, καινοτομία που οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Το STEM δεν είναι μια αυτόνομη κατηγορία, είναι ένας τρόπος να ενσωματώσει σκόπιμα διαφορετικά θέματα διαμέσου ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

Χαρακτηριστικά του STEM.φφ

Τα μαθήματα STEM συχνά φαίνονται ίδια με τα μαθήματα Φυσικής και πειραμάτων και κατά κάποιο τρόπο πλησιάζουν πολύ. Άλλωστε η αυθεντική πειραματική Φυσική είναι βασισμένη στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή με τα χέρια. Αν μελετήσουμε, όμως τις βασικές αρχές των μαθημάτων STEM, θα διακρίνουμε ουσιαστικές διαφορές.

1. Τα μαθήματα STEM εστιάζουν σε θέματα και προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

2. Τα μαθήματα STEM καθοδηγούνται από τη διαδικασία σχεδιασμού της Μηχανικής.

3. Στο STEM οι μαθητές βυθίζονται σε μια χειροπιαστή έρευνα και σε μια απέραντη εξερεύνηση.

4. Τα Μαθήματα STEM οδηγούν τους μαθητές σε παραγωγική ομαδική εργασία. Να βοηθήσεις τους μαθητές να

5. Τα Μαθήματα STEM εφαρμόζουν τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

6. Τα μαθήματα STEM επιτρέπουν πολλαπλές σωστές απαντήσεις και να εντάξουμε την αποτυχία ως ένα απαραίτητο κομμάτι της μάθησης.

Γνωρίζετε ότι:

  • Από τα 10 πιο δημοφιλή επαγγέλματα τα 6 ανήκουν στην κατηγορία STEM
  • Από τις 20 πιο καλοπληρωμένες εργασίες οι 15 ανήκουν στην STEM
  • Τα τελευταία 10 χρόνια τα επαγγέλματα της ομάδας STEM αναπτύχθηκαν 3 φορές γρηγορότερα από τα υπόλοιπα
  • Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρχουν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας STEM τα επόμενα 5 χρόνια.

Τα πρώτα πέντε αυτοτελή θέματα που διοργανώνει το  Enrichment for Kids είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ Η πρόκληση Τι μαθαίνουν τα παιδιά
Κατασκεύασε μια Σεληνάκατο Σχεδιασμός και κατασκευή ενός συστήματος απορρόφησης κραδασμών το οποίο θα προστατεύσει 2 «αστροναύτες» κατά την προσεδάφισή τους. Τα παιδιά ακολουθούν τη διαδικασία σχεδιασμού στη Μηχανική μελετούν τις ιδιότητες των υλικών και των σωμάτων, τη θέση και την κίνηση, εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους για ορθή μέτρηση και επαλήθευση.
Σεισμογράφος Τα παιδιά δουλεύοντας ομαδικά σχεδιάζουν το δικό τους σεισμογράφο με υλικά καθημερινής χρήσης και μετράνε την ικανότητα να μετρηθεί σεισμός προσομοίωσης στην τάξη. Αξιολογούν το σεισμογράφο τους και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους. Μαθαίνουν τη τεχνολογία των σεισμογράφων, τη διαδικασία σχεδιασμού, επιλύουν προβλήματα και καταλαβαίνουν την αλληλεπίδραση της Τεχνολογίας με Περιβαλλοντικά Θέματα
Ηλιακός θερμοσίφωνας Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ένα μοντέλο ηλιακού θερμοσίφωνα (ως μέλη του σχεδιαστικού τμήματος εταιρείας στην αιχμή της ενεργειακής τεχνολογίας) με στόχο τον πιο αποδοτικό μηχανισμό χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα υλικά. Δοκιμή, αξιολόγηση και αναθεώρηση. Καταλαβαίνουν τις αρχές της ανταλλαγής θερμότητας καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουν διαφορετικά υλικά και ιδιότητές τους για να πετύχουν καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ακολουθούν την Επιστημονική Μέθοδο, καθώς και τη διαδικασία σχεδιασμού.
Πίστα Ski Jump Σχεδιασμός και κατασκευή μιας πίστας χειμερινών ολυμπιακών αγώνων SkiJump. Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το άλμα μιας μπίλιας και συγχρόνως να προσγειωθεί σε συγκεκριμένο σημείο; Καταλαβαίνουν τις αρχές της Κινηματικής, ταχύτητα, κινητική ενέργεια, βαρύτητα, δυναμική ενέργεια. Ακολουθούν Επιστημονική Μέθοδο καθώς και τη διαδικασία σχεδιασμού στη Μηχανική ώστε να βρουν πολλές λύσεις του προβλήματος. Ορθότητα και πιστότητα της κατασκευής τους.
Γραμμή Παραγωγής Σοκολατοβιομηχανίας Ως υποψήφιοι μηχανικοί σε σοκολατοβιομηχανία κατασκευάζουν μια πρωτότυπη γραμμή παραγωγής που προσθέτει γαρνιτούρα σε «μπάρες σοκολάτας» αυτοματοποιημένα και αποτελεσματικά χωρίς να εμπλέκεται επαφή με τα χέρια. Καταλαβαίνουν τις αρχές του διαδικασίας του αυτοματισμού στη Μηχανική, ορθότητα και πιστότητα. Πρακτική Έρευνα στις Δυνάμεις και Κίνηση. Κριτική κατανόηση των αποδείξεων στην επιστημονική μέθοδο.

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015.

Πρόκειται για 2 διδακτικές ώρες συνεχόμενες και κάθε φορά θα αναπτύσσεται αυτοτελώς ένα θέμα βασισμένο στις αρχές του STEM.
Τα τμήματα είναι  Πέμπτη 18:30-20:00 ή Σάββατο 10:30-12:00.
Η αξία του προγράμματος είναι 12,00€ τη φορά (οι 2 διδακτικές ώρες) και σε περίπτωση πακέτου η τιμή διαμορφώνεται στα 10,00€.
Δηλώστε συμμετοχή στο 2108942025 ή στο www.enrichment.edu.gr. Υπεύθ. Έλενα Κόλλια.

Clipboard01

Διεύθυνση: Φοίβης 17, 16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 89 42 025, 694 26 88 047
Email: [email protected]