ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ;

Μια ερώτηση που απασχολεί σίγουρα πολλούς γονείς (και όχι μόνο) τώρα το καλοκαίρι αφορά στην ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Παρ’ όλο που στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς πληθώρα σχετικών δημοσιευμάτων με, πολλές φορές, τρομακτικές αναφορές σε μολυσμένα ύδατα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως και από ποιους γίνεται η παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων.

Υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος  και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Η παρακολούθηση γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 2006/7/Ε.Κ) η οποία έχει εναρμονιστεί στην εθνική μας νομοθεσία. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται περιλαμβάνουν Μικροβιολογικές παραμέτρους (EColi και Εντερόκοκκους) καθώς και Οπτικές παραμέτρους (κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά καουτσούκ, απορρίμματα κλπ). Δείγματα νερού λαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου η οποία για το 2016 ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και διαρκεί πέντε μήνες.

Η συχνότητα δειγματοληψιών και οι μέθοδοι ανάλυσης καθορίζονται με σαφήνεια από την Οδηγία της Ε.Ε. Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων γίνεται από την Ε.Ε ενώ προκειμένου χαρακτηριστεί μια ακτή ως “κατάλληλη” για κολύμβηση προηγείται κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών παραμέτρων όχι μόνο της τρέχουσας χρονιάς αλλά και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων.

Slide35

Για το 2015 η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε σε 1542 σημεία καλύπτοντας όλες τις ακτές της χώρας στις οποίες συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός λουομένων. Ακόμα και η επιλογή του σημείου από όπου λαμβάνεται το δείγμα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις για να είναι αντιπροσωπευτική.

Βάσει των αποτελεσμάτων της περασμένης καλοκαιρινής περιόδου, το 97% των ακτών έχει εξαιρετική ποιότητα νερού κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 3η θέση στην Ευρώπη μετά το Λουξεμβούργο και την Κύπρο. Χαρακτηριστικό είναι πως καμία ακτή δεν χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκούς ποιότητας για κολύμβηση.

Η ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων παρακολουθείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χαρακτηρισμός κολυμβητικών ακτών ως ακατάλληλες ή μολυσμένες βασιζόμενος σε μία ή μερικές μεμονωμένες μετρήσεις (όπως έχουμε κατ’επανάληψη δει σε πρόσφατες δημοσιεύσεις) είναι αντιεπιστημονικός και δημιουργεί πλασματική εικόνα για τις ακτές μας. Είναι σημαντικό επομένως να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τεκμηριωμένη πληροφορία από τις δημοσιεύσεις εντυπωσιασμού και δημιουργίας εντυπώσεων.

Τα  επίσημα αποτελέσματα της  ποιότητας των νερών για κάθε ακτή, μαζί με την ‘ταυτότητα’ της ακτής με χρήσιμες πληροφορίες μπορεί κανείς να τα αναζητήσει στο site: www.bathingwaterprofiles.gr

Η Ιωάννα Ανανγώστου είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Εnvironmental Sustainability (Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων». 

Leave a Reply