ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ

Καναδοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Κονκόρντια στο Μόντρεαλ αναφέρουν ότι τα παιδιά που κάθονται στα «μουσικά» θρανία πριν από τα επτά έτη τους «εκπαιδεύουν» καλύτερα τον εγκέφαλό τους σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, αναπτύσσοντας ταχύτερα τις κινητικές τους δεξιότητες. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες σημειώνουν στο επιστημονικό έντυπο Journal of Neuroscience ότι η ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο από μικρή ηλικία προκαλεί ευεργετικές αλλαγές στον εγκέφαλο καθώς η μουσική εκπαίδευση αλληλεπιδρά με τον ρυθμό ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων.
Οι ειδικοί κατέληξαν στα συμπεράσματά τους ύστερα από εφαρμογή απεικονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου σε 36 μουσικούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν στην εκτέλεση μη μουσικών ασκήσεων κινητικών δεξιοτήτων. Οι εθελοντές, που ασχολούνταν με τη μουσική περίπου τα ίδια χρόνια, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: σε αυτούς που είχαν ξεκινήσει την ενασχόλησή τους με τη μουσική πριν από την ηλικία των επτά ετών και σε εκείνους που είχαν ξεκινήσει αργότερα. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε ακόμη μια ομάδα εθελοντών που δεν είχε διδαχθεί ποτέ μουσική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εθελοντές που είχαν αρχίσει να μαθαίνουν μουσική πριν από τα επτά χρόνια τους εμφάνιζαν μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς τον συγχρονισμό των κινήσεών τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Οι απεικονίσεις του εγκεφάλου αποκάλυψαν συσσωρευμένη λευκή ουσία στο μεσολόβιο – πρόκειται για μια περιοχή που αποτελείται από νευρικές ίνες οι οποίες συνδέουν τις κινητικές περιοχές του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Αντίθετα, οι εξετάσεις των εθελοντών που ακολούθησαν τη μουσική σε μεγαλύτερη ηλικία και εθελοντών που δεν είχαν μάθει ποτέ μουσική δεν εμφάνιζαν καμία διαφορά ως προς την ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου τους.

Leave a Reply