ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Πρωτόκολλο διαχείρισης νεογνούH Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας ενημερώνει τους παιδιάτρους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα περιστατικά τα οποία αφορούν παιδιά και εφήβους. Το σχετικό πρωτόκολλο από τη Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών γίνεται αναφορά ακόμη και στη θεραπεία που προτείνεται εφόσον η υγεία του μικρού ασθενούς το επιβάλλει. Ειδικές οδηγίες δίνονται και για τη διαχείριση νεογνών οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική περιγεννητική εταιρεία.

covid

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΝΕΟΓΝΟΥ-ΜΗΤΕΡΑΣ-COVID-1-9-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΑΙΔΙΩΝ-ΚΑΙ-ΕΦΗΒΩΝ-Μ-Ε-COVID-19

Leave a Reply