ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ/ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ- ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ “ΡΟΔΑΚΙΝΟ”

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο το 2019, ξεκίνησε την εφαρμογή του Διετούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Παιδαγωγική μέσω Τέχνης/Εμψύχωση ομάδας-Συστημική Προσέγγιση”, ως ερευνητική εκπαιδευτική δράση με στόχο την αναζήτησή απαντήσεων επάνω σε θέματα που  αφορούν στο συνδυασμό Τέχνης και Επιστήμης σε ένα απελευθερωτικό συμπεριληπτικό πλαίσιο προσέγγισης της Παιδαγωγικής. Η παιδαγωγός Κατερίνα Ανωγιαννάκη, υπεύθυνη σχεδιασμού του προγράμματος, με εμπειρία στο συντονισμό ομάδων παιδιών και ενηλίκων, ενδιαφερόταν να διαμορφώσει  μια εκπαίδευση ενηλίκων που θα συνδυάζει τις επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και θα στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου, όπου κάθε συμμετέχων θα είχε την ελευθερία να εκφραστεί, να αναζητήσει τον ρόλο … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ/ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ- ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ “ΡΟΔΑΚΙΝΟ”.