ΤΑ 58 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

αγγλική γλώσσαΟρίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τα  πενήντα οκτώ Νηπιαγωγεία της χώρας στα οποία εισάγεται πιλοτικά το μάθημα δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία της αγγλικής  γλώσσας  μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες θα γίνεται δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Σκοπός της εισαγωγής της δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα, είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος του Νηπιαγωγείου -μεθοδολογικά και θεματικά- όχι μόνο για τη γλωσσική αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των νηπίων και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Πρόκειται για τα εξής Νηπιαγωγεία:

stigmiotypo_2020-07-01_8.06.47 stigmiotypo_2020-07-01_8.06.55 stigmiotypo_2020-07-01_8.07.04

Leave a Reply