ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό μπορεί να θεωρηθεί από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή ενός παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της αλλαγής, να γνωρίσουμε τις φάσεις της μετάβασης αλλά και τον τρόπο που μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τη μεγάλη αυτή αλλαγή.
Για να υποστηρίξουμε ένα νήπιο στο νέο αυτό ξεκίνημα χρειάζεται να το προετοιμάσουμε σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και συναισθηματικά. Εξασφαλίζοντας μία καλή επικοινωνία με το παιδί μας μπορούμε να ανακουφίσουμε όλες του τις αγωνίες κατά την προετοιμασία για το νέο ξεκίνημα. Επιπλέον, χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι για τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κατακτήσει ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή ένταξή του στο νέο περιβάλλον.
Όταν συναντάμε δυσκολίες,  είτε σε επίπεδο γνώσεων, είτε σε επίπεδο δεξιοτήτων χρειαζόμαστε την αξιόπιστη γνώμη ενός Ειδικού Παιδαγωγού. Υπάρχουν εργαλεία που όταν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να μας δώσουν, όχι μόνο απαντήσεις στα ερωτήματα και τις αγωνίες μας, αλλά και τρόπους να ξεπεράσουμε την κάθε δυσκολία.

Οι στόχοι της νέας διαδικτυακής συνάντησης για γονείς στο Mindset, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 21:00-23:00, είναι:

–  να αναλύσουμε σε μία δυναμική συζήτηση το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών αυτής της ηλικίας
– να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους
– να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές
–  να γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμμετέχουμε
–  να επικοινωνήσουμε τις ανησυχίες μας
–  να ενημερωθούμε για πρακτικές που εφαρμόζονται
– να ενημερωθούμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες σε αυτή την ηλικία
– να μάθουμε περισσότερα για το Α-τεστ
– να μιλήσουμε για την πρόληψη των Μαθησιακών Δυσκολιών αλλά και το Μαθησιακό Προφιλ

«Η πρόοδος δεν μπορεί να έρθει χωρίς την αλλαγή. Κάθε αλλαγή συνοδεύεται από ένα μεγάλωμα, και, χωρίς μεγάλωμα δεν υπάρχει ζωή»
Gail Sheehy (διασκευή)

Σημείωση: Θα δοθούν σημειώσεις, ενδεικτική βιβλιογραφία και δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη μετάβαση καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

Τη συζήτηση συντονίζουν:
Μαρία Κοκκινιώτη, Εκπαιδευτικός – Ειδική Παιδαγωγός
Άννα Τάσση, Νηπιαγωγός – Ειδική Παιδαγωγός

Τόπος: Zoom, Με την κατοχύρωση της θέσης σας, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος της συνάντησης, τις σημειώσεις, την ενδεικτική βιβλιογραφία και τις δραστηριότητες.

Mindset: μια άλλη προσέγγιση!

☎️216 939 1038
💻www.mindset.edu.gr

Leave a Reply