ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σειρά μέτρων λαμβάνει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια.

Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων στη:

• διάθεση τροχονόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδικούς κόμβους κοντά σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα
• εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές
• πραγματοποίηση διαλέξεων κυκλοφοριακού περιεχομένου στα σχολεία
• ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων που σχετίζονται με το οδικό περιβάλλον των σχολείων (οριζόντια και κάθετη σήμανση, προστατευτικά κιγκλιδώματα κ.λπ.), για την αποκατάστασή τους.

Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα που απαιτεί τη συνεργασία όλων και ιδιαίτερα των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συμβολή τόσο των γονέων όσο και του προσωπικού των σχολείων.

Οι γονείς ενδεικτικά μπορούν:

• να εφαρμόζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς είναι εκείνοι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί
• να εκπαιδεύουν το παιδί τους σε θέματα οδικής ασφάλειας από πολύ νωρίς (π.χ. να μάθουν στο παιδί τους να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή κοντά του, να ελέγχει τον δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις και να μην κατεβαίνει στο οδόστρωμα όταν πλησιάζει αυτοκίνητο, να διασχίζει το οδόστρωμα από τις διαβάσεις πεζών, να το τοποθετεί στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας κ.ά.)
• να αναζητήσουν, να ελέγξουν και να επιλέξουν την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί τους για να φθάνει και να επιστρέφει από το σχολείο του
• να διανύσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά
• να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς, αν στο σχολείο ή στη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα).

Οι διευθυντές και το λοιπό προσωπικό των σχολείων μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των μαθητών εξασφαλίζοντας:

• τη συνεχή ενημέρωσή τους σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής
• την επιλογή με αυστηρά κριτήρια των οχημάτων που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις των μαθητών, τον εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα βοηθήματα που προβλέπει η νομοθεσία (π.χ. ζώνες ασφαλείας κ.λπ.) και τη μέριμνα για τη σωστή συντήρησή τους (π.χ. μηχανικά μέρη, ελαστικά κ.λπ.)
• την ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου που συμβάλλει θετικά στο θέμα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων
• την ενημέρωση της κατά τόπο Υπηρεσίας Τροχαίας πριν από την πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.

Leave a Reply