ΠΡΩΪΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ MYPLACE

Από το Σεπτέμβριο του 2013 στο My Playce @Ψυχικό θα λειτουργήσουν οι “Μικροί και Ανεξάρτητοι”, ένα ολοκληρωμένο πρωινό πρόγραμμα από τις 10:00 έως τις 13:00 για παιδιά από 2 έως 4 ετών. Οι Μικροί και Ανεξάρτητοι είναι ένα πρόγραμμα που μέσα από δομημένες δραστηριότητες βοηθάει τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους και να μάθουν να λειτουργούν μόνα τους μέσα στην ομάδα. Εκπαιδευτικό υλικό και ομαδικές δραστηριότητες όπως το τραγούδι, η μαγειρική, οι κατασκευές, το θεατρικό παιχνίδι, τα παιχνίδια και τα παραμύθια βοηθάνε τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτυχθούν νοητικά και συναισθηματικά. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των οπτικοκινητικών, γλωσσικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της αυτοεκτίμησης.

-Για πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και το κόστος συμμετοχής, επισκεφθείτε το myplayce.gr/morningpsgr
-Οι εγγραφές είναι τριμηνιαίες και ξεκινούν άμεσα.
-Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο My Playce @ Ψυχικό στο τηλ. 210 6727630.
-Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα 3, 4, ή 5 φορές την εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο, το My Playce @Ερυθραία θα φιλοξενήσει το M.I.C., ένα Μοντεσσοριανό πρωινό πρόγραμμα για παιδιά 14 μηνών έως 3 ετών, το οποίο θα διεξάγεται παράλληλα στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα κάθε πρωί από τις 9:30 έως τις 12:30. Το πρωινό αυτό πρόγραμμα, αποτελεί ένα μεταβατικό περιβάλλον μεταξύ σπιτιού και παιδικού σταθμού. Διατηρώντας την συναισθηματική ασφάλεια της οικογένειας θα προσφέρει ένα πρώτο άνοιγμα προς την ανεξαρτησία και την ανακάλυψη του ευρύτερου κόσμου. Έχει ως στόχο να καλλιεργήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού για μάθηση, αναπτύσσοντας στο μέγιστο το δυναμικό του. Ακολουθώντας τη Μοντεσσοριανή προσέγγιση η οποία βασίζεται στην αυτοεκπαίδευση και χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό ειδικά κατασκευασμένο στα μέτρα του παιδιού, τα παιδιά κατακτούν δεξιότητες με φυσικό τρόπο. Παράλληλα διατηρούν τον ενθουσιασμό για μάθηση και αναπτύσσουν αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία ενώ μαθαίνουν να λειτουργούν ως ενεργά και ευτυχισμένα μέλη μιας ομάδας. Ομαδικές δραστηριότητες όπως το φαγητό, το τραγούδι, τα παιχνίδια και το διάβασμα βιβλίων παρέχουν στα παιδιά την εμπειρία του να ανήκουν σε μια κοινότητα. Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την αδρή και λεπτή κίνηση και τον προφορικό λόγο σε όλες τις μορφές του. Παράλληλα η κοινωνικοποίηση και η ανεξαρτητοποίηση εξελίσσονται καθημερινά. Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο με γνώμονα τον σεβασμό στο παιδί και σκοπός του είναι τα παιδιά να παραμένουν μόνα τους στο χώρο.

-Οι εγγραφές είναι τριμηνιαίες και ξεκινούν άμεσα.
-Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων και για να γνωρίσετε τις δασκάλες από κοντά επικοινωνήστε  με το My Playce @ Ερυθραία στο τηλ. 210 8076110.
-Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε  να παρακολουθείτε το πρόγραμμα 3, 4, ή 5 φορές την εβδομάδα. 

myplayce