ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

υποτροφίεςΓια το σχολικό έτος 2017-2018 τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή.

Προϋποθέσεις απόκτησης:

1)Γραπτές εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά

2)Προσωπική συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Απριλίου 2017 στη γραμματεία του Γυμνασίου-Λυκείου ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου  http://www.kessaris.edu.gr/

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ

Διευκρινίζουμε ότι:

  • Το σχολείο ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και όχι τις βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποτροφίες μοιράζονται
  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος του σχολικού λεωφορείου και των δραστηριοτήτων.
  • Για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο οι υποτροφίες θα δοθούν με εσωτερική διαδικασία με βάση τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων.